GDPR - den nya dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är den nya Dataskyddsförordningen som började gälla inom EU den 25 maj 2018 och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss på SFV att du som hyresgäst känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Personuppgifterna behövs för hyresavtalet


Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som hyresgäst och vi behöver därför dina personuppgifter för att kunna fullgöra hyresavtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till dig som hyresgäst och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Den nya lagen innebär att du som hyresgäst har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas.

Vill du veta mer om hur SFV behandlar dina personuppgifter?


Vill du veta mer om hur SFV hanterar dina personuppgifter? Gå in på sfv.se/hyresgast/dataskydd eller kontakta vårt dataskyddsombud Magnus Peterson på telefon 010-478 70 00. Du kan också mejla oss på dataskyddsombudet@sfv.se.