• Sveriges ambassadörsresidens i Oslo. Fotograf: SFV

    Sveriges ambassadörsresidens i Oslo.

Oslo, Norge. Ambassad och residens

Idag finns Sveriges ambassad i Oslo inhyst i ett 1950-talshus på Nobels gate 11 och ambassadörens residens i ett 1800-talshus på Ikognitogata 27. I framtiden kommer både ambassad och residens att finnas i den gräddvita byggnaden på Ikognitogata 27. Ombyggnad och renovering pågår.

Fastigheten i Oslo där det svenska ambassaden nu är inhyst inköptes 1952. Ett sammanträffande vid fastighetsköpet var att ägarens fru var dotter till Adolf Holter som sålde det svenska ambassadörsresidenset till svenska staten 1906. Ambassadbyggnaden uppfördes 1957 och har en stomme av betong. Fasaderna är klädda med rött tegel och taket är belagt med norska skifferplattor.

Omskriven arkitektur på 1950-talet

Sveriges ambassad i Oslo blev mycket omskriven i samband med invigningen den 17 september 1957. Den norska arkitekten Helge Abrahamsen som skrev en artikel i Morgonbladet den 21 september 1957 var inte särskilt imponerad. Huset ansågs varken vackert eller välplacerat och liknades vid en lada på landet. Det var speciellt exteriören man hade argument emot, däremot tyckte man om inredningen och rumsdispositionen som beskrevs som praktisk och smakfull. På grund av ett ökat behov av lokalyta och förändrad verksamhet genomfördes 1991-92 en genomgripande ombyggnad. Arbeten utfördes i princip inom befintliga yttermurar. Genom att sänka golvnivån i källaren, ta bort garagen och omdisponera rummen erhölls en nästan 200 kvadratmeter större yta för kontorsändamål.

Residensfastigheten en av Sveriges första

Residenset i Oslo är den tredje inköpta statsägda svenska fastigheten för utrikesrepresentationen. Den första var i Istanbul 1757 och den andra i Madrid 1904. Fastigheten i Oslo inköptes 1906, året efter unionsupplösningen. Den har anor från 1700-talet då den var en del av ett lantställe strax utanför stadens gränser. Idag utgörs fastighetens omgivningar av den kungliga slottsparken och slottet.

Anpassning till klassicismen

1872-73 uppförde den dåvarande ägaren, grosshandlare Adolph Martin Holter, en stor och elegant rektangulär byggnad i två våningar med en mindre källare. Byggnadens väggar och bjälklag var av tegel och trä och fasaderna var putsade. Stilen var en anpassning till klassicismen.

Ambassaden flyttar

I samband med köpet 1906 genomfördes om- och påbyggnader. Bland annat byggdes ytterligare en våning för att inrymma ambassadlokaler och gästrum. Sedan gjordes tillbyggnader för kök, serveringsrum, entréhall och veranda. Fasaderna putsades om till en stil som präglade svensk arkitektur vid 1900-talets början. Ambassaden fanns kvar i huset fram till 1945 då nya lokaler hyrdes i närheten. Friställda utrymmen byggdes bland annat om till gästrum och personalbostad. Något senare byggdes även ett portvaktshus i stil med huvudbyggnaden. I residenset har många representationsmiddagar och möten ägt rum och viktiga kontakter har knutits på Inkognitogata 27. När ambassaden nu flyttar tillbaka till denna adress sluts en cirkel.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Nobelsgate 16 och Inkognitogata 27

Oslo
59.916667, 10.45.0 8

Fakta

Byggår:
Ambassad: 1957 Residens 1872-73
Arkitekt:
Ambassad: Gösta Wiman ombyggnad Hans-Kjell Larsen. Residens: Ove Ekman, om- och tillbyggnad 1906 Fredrik Lilljekvist
Hyresgäst: