• Sveriges ambassadanläggning i Köpenhamn. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Sveriges ambassadanläggning i Köpenhamn.

Köpenhamn, Danmark. Ambassadanläggning

När den svenska ambassanläggningen i Köpenhamn skulle ställas i ordning efter köpet på 1920-talet var det den kände svenske arkitekten Torben Grut som fick det viktiga uppdraget.

Den byggnad som i dag hyser den svenska ambassadörens residens uppfördes år 1753. Arkitekt var hovbyggmästaren Niels Eigtved och byggherre var timmerhandlaren Johan Jegind. Den första kända ägaren var greve Conrad Danneskiold-Laurvig, släkting "vid sidan av" till kung Fredrik III, han blev husets ägare år 1755. Greve Danneskiold-Laurvig var amiral, generaladjutant hos kungen, stormästare för frimurarorden och även marinminister. Näste ägare blev greve Otto Manderup Rantzau. Kanslibyggnaden uppfördes år 1853, vem som var arkitekt då är okänt. Svenska staten förvärvade fastigheten den 15 september 1921 av fru Anna D Nörgaard. Statens representant vid förvärvet var dåvarande beskickningschefen baron Joachim Beck-Friis. Priset var 450 000 DKK.

Renoveringar

När ambassanläggningen skulle ställas i ordning efter köpet på 1920-talet var det den kände svenske arkitekten Torben Grut, ambassadör Beck-Friis och dennes syster Stina Beck-Friis, som samarbetade omkring renoveringen. Den danske arkitekten Flemming Grut medverkade under perioden 1940-70 vid ett antal ombyggnader och renoveringar. 1941-42 utfördes grundförstärkning och hiss installerades i residensdelen. Under 1950-talet knackades putsen ner på hörnbyggnaden som utgör residenset, fasaden är idag åter putsad. 1951-53 genomfördes upprustning och omdisponering inom kanslibyggnaden och kansliet fick egen ingång. 1962 installerades hiss i kanslibyggnaden. I slutet av 1960-talet genomfördes en upprustning av residensdelen. Under 1980-talet rustade Byggnadsstyrelsen kanslilokalerna som också byggdes om. Ambassaden fick en ny vänthall och reception. I övervåningarna byggde man om kontor till bostäder. Under 2001 gjorde SFV en fönster- och fasadrenovering på kansliet och ambassadörens residens. 2009 invigde SFV en tillgänglighetsanpassad entrén så man kan ta hiss direkt från Sankt Annæ Plads upp till receptionen. 2010 renoverade SFV byggnadens fasad.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Sankt Annæ Plads 15

Köpenhamn
55° 40′ 54.11″ N, 12° 35′ 30.8″ E

Fakta

Byggår:
Ambassadkansli 1853, residens 1753
Arkitekt:
Hovbyggmästaren Niels Eigtved
Hyresgäst: