• Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Istanbul, Turkiet. Svenska forskningsinstitutet

Dragomanhuset användes under några år som residens för Sveriges generalkonsul, men sedan 1969 är det huvudbyggnaden på samma tomt som rymmer generalkonsulatets kansli och residens. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul finns här i Dragomanhuset sedan 1974.

Sveriges diplomatiska förbindelser med Turkiet sträcker sig tillbaka till 1600-talet. En stadigvarande beskickning har funnits i Turkiet sedan 1735. 1787 köpte man till den tomt där senare dragomanhuset skulle byggas. Här byggdes först ett hus som innehöll ett stort kök på bottenvåningen och rum åt betjänterna på ovanvåningen. Övervåningen som var byggd i trä brann upp 1829 och byggdes upp igen av en italiensk arkitekt vid namn Peverata.

Rum för forskning

Arkitekten Bernardo Bottarlini påbörjade 1885 en omfattande reparation av Dragomanhuset. För att beskickningen skulle kunna ha sin personal boende inom ambassadområdet byggde man på huset med en våning. Denna ombyggnad stod sig sedan till ombyggnaderna som gjordes på 1990-talet. På den översta våningen bor och arbetar i dag Svenska Forskningsinstitutets direktör. På andra våningen finns gästrum för forskare och samlingssal. På första våningen ligger bibliotek, forskningssal och det gemensamma köket. I källaren finns Andrén-auditoriet med plats för 60 personer, ritat av arkitekten Chet Kanra på 1990-talet.

Annex för forskare

I september 2010 invigdes det nya annexet strax bakom Dragomanhuset. Vid första anblicken ser det ut som en låg gulputsad villa, men går man ner i gränden bakom huset ser man ett sex våningar högt trähus, med en för Istanbul historiskt riktig träfasad. Den nya byggnaden ger plats för mer forskning på SFII. Elva nya gästrum, varav ett är tillgänglighetsanpassat, två nya mötesrum, kök och en efterlängtad uteplats ger nya möjligheter för verksamheten.

Jordbävningsförstärkning

SFV utförde 2011 en genomgripande renovering av Dragomanhuset och jordbävningsförstärkte samtidigt byggnaden.

Läs mer

Adress

Adress:

Istiklal Caddesi 497

Beyoglu Istanbul

Fakta

Byggår:
Dragomanhuset 1870, annexet 2010
Arkitekt:
ursprunglig okänd. Arkitekter till annexet: Suheyl Er och Jan Thews. Ombyggnad: 1880-talet Bernardo Bottarlini, om- och tillbyggnad 1994-99, Chet Kanra
Hyresgäst: