• Vy från gatan mot Sveriges ambassad i Bukarest. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Vy från gatan mot Sveriges ambassad i Bukarest.

  • Matsalen i Sveriges ambassad i Bukarest. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Matsalen i Sveriges ambassad i Bukarest.

Bukarest, Rumänien. Ambassadanläggning

Sveriges ambassad i Bukarest ligger i ett parkområde med stora villor från tiden kring första världskriget.

Sveriges ambassad i Bukarest.Sveriges ambassad i Bukarest.Redan 1936 köpte den svenske envoyén i Bukarest, Patrik Reutersvärd, fastigheten som 1938 förvärvades av svenska staten. Byggnaden ligger i ett parkområde med stora villor från tiden kring första världskriget. Huset uppfördes 1929. Mellan 1938-41 genomfördes en större ombyggnad för att rymma både ambassadens kansli, residens och lägenhet för lokalanställda. Arkitekt vid den ombyggnaden var Ferdinand Fischer.

Beskjuten fasad

Byggnaden har flera gånger skadats av jordbävningar. Jordbävningen 1977 var den svåraste och följdes av omfattande förstärkningsarbeten. På 1980-talet drabbades byggnaden av en medelsvår jordbävning och av beskjutning under decemberrevolutionen 1989 då strider utbröt mellan regeringssoldater och säkerhetspolisen, Securitate. Huset har under åren genomgått ett antal moderniserings- och underhållsåtgärder. Representationsvåningen är mycket pampig med högt i tak och påkostad utsmyckning. En unik fasaddetalj är det stora riksvapnet på väggen över husets huvudentré.

Ambassadanläggning på nytt

Residensets ståtliga hall.Residensets ståtliga hall.I början av åttiotalet flyttade ambassadkansliet till en inhyrd byggnad i närheten. Byggnaden var dock svårutnyttjad då kontoren låg utspridda på fyra våningar. 2007 fick SFV i uppdrag av UD att hitta en lösning i residensbyggnaden som skulle innebära att ambassadkansliet kunde flytta tillbaka och få bra lokaler för sin verksamhet. Ombyggnaden, som genomfördes 2007-2008, innebar att ambassaden fick lokaler i markplanet och i den del en trappa upp som tidigare var ambassadörens privatvåning. Representationsvåningen behölls oförändrad och fick behålla sin befintliga entré. Residensets privata våning finns nu på andra våningen. På översta planet finns rum som kan användas som sovrum eller gästrum. Privatvåningen har fått egen ingång på baksidan medan den gamla ingången återställts för kansliet. Arkitekt vid ombyggnaden var Gunnar Åsell.

Tillgänglighetsarbete på ambassaden i Bukarest

SFV försåg under den senaste renoveringen även byggnaden med hiss och tillgänglighetsanpassade den för funktionshindrade. Vidare utförde SFV asbestsanering, fasadarbeten, stambyte, installation av nya gaspannor, fönsterrenovering, terrassrenovering, bjälklagsrenovering, markarbeten, ny styr- och reglerutrustning inkl. brandlarm och nödvändiga målnings- och golvarbeten samt ytterligare förstärkningsarbeten som skydd mot jordbävningar. Den svenska ambassadanläggningen återinvigdes efter den stora renoveringen den 5 juni 2008.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Soceaua Kiseleff 43

011343 Bukarest
44.46453, 26.07884

Fakta

Byggår:
1940
Arkitekt:
Ferdinand Fischer
Hyresgäst: