• Sveriges ständiga EU-representation i Bryssel Fotograf: Åke E:son Lindman

    Sveriges ständiga EU-representation i Bryssel

  • Fotograf: Åke Eson Lindman
  • Fotograf: Åke Eson Lindman

Bryssel, Belgien. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Sveriges EU-representation i Bryssel ligger centralt i moderna kontorslokaler i ett 1970-talshus ritat av arkitekten Lucien-Jacques Baucher.

Statens fastighetsverk genomförde under 2007 och 2008 en omfattande renovering av lokalerna på Square de Meeûs 30 i Bryssel. Syftet var att modernisera och effektivisera lokalerna inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009. I samband med renoveringen rustades även fasaden upp. Den rengjordes genom sandblästring och fick en ny belysning, som kvällstid förstärker byggnadens centrala plats vid Square de Meeûs. Före renoveringen bestod byggnaden till stor del av djupa kontorsrum längs långa korridorer som också användes till förvaring. Den nya rumsindelningen som gjordes i samband med renoveringen ledde istället till mindre kontorsrum med glasväggar och genomsiktlighet. Nu rymmer byggnaden 120 personer, mot de tidigare 80.

Konst på EU-representationen

Interiört användes kalla färgtoner mot den solbelysta sidan och varma färger mot norr - ett grepp som använts många gånger förr, bland annat av konstnären Carl Larsson. UD:s inredningsarkitekterna Karin Johannesson Forsblad, UD, och Eva Herdin, konsult, inredde arbetsrummen för att sammanlänka befintliga förvaringsmöbler och nya dörrpartier i björk med detaljer i inredningen. Fondväggar, parken och konsten fick ge färg, kulörerna i övrigt var återhållna. Från att varje våningsplan tidigare hade varit väldigt olika fanns nu en enhetlighet.

Ett önskemål vid renoveringen var att den stora mängd konst som finns i huset skulle få stor plats och utgöra en viktig del av gestaltningen. Två nyinköp av konst gjordes dessutom till nyinvigningen. Mats Bergquists 19 moderna ikoner målade på päronträ utgör konsten i Sverigerummet, och David Taylor, som arbetar med funktion i sin konst, utsmyckade armaturen i entrén.

Svensk fastighet sedan 1991

Fastigheten köptes av svenska staten 1991. Den ligger centralt i Bryssel vid en park, Square de Meeûs, som fått sitt namn efter en känd belgisk familj. Kansliet består i huvudsak av kontorslokaler, garage, representations- och möteslokaler. Det är nära till alla slags kommunikationer, både den inre trafikledsringen, busslinjer och tunnelbana. Järnvägsstationen "Gare de Luxembourg" ligger på fem minuters promenadavstånd.

Adress

Adress:

Square de Meeûs 30

Bryssel

Fakta

Byggår:
1973
Arkitekt:
Lucien-Jacques Baucher, Belgien. Renovering 2007-2008 Hans Birkholz och Stina Mac Kay, BAU arkitekter.
Hyresgäst: