• Islamabad, Pakistan, den svenska tomten. Fotograf: SFV

    Islamabad, Pakistan, den svenska tomten.

Islamabad, Pakistan. Ambassadanläggning.

Sverige har sedan 1962 ägt en tomt i Islamabad, Pakistan. I många år har tomten hyrts ut till Storbrittanien, British High Commission, och nyttjats som parkering.

Tomt i diplomatisk enklav

Svenska staten förvärvade 1962 en tomt på 8026 kvm i Islamabads diplomatiska enklav. Tomträtten räcker i 90 år. Under 2012 fick SFV i uppdrag av regeringen att gå vidare med planerna på att bygga en svensk ambassadanläggning på tomten. Säkerhetsläget i stadens övriga delar har försämrats och Sverige är därför angelägna om att ta tomten i de diplomatiska kvarteren i bruk. Våren 2013 var SFV på plats för att tillsammans med den svenske arkitekten träffa den lokale arkitekten. Projektet är tillsvidare skrinlagt. Sedan 1987 har SFV hyrt ut tomten i andra hand till British High Commission. De har använt den till parkeringsplats.

Adress

Adress:

Islamabad, Pakistan

Fakta

Byggår:
2013-
Hyresgäst: