• Sveriges ambassad i Maputo. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Sveriges ambassad i Maputo.

Maputo, Moçambique. Ambassadanläggning

Med en vidsträckt utsikt över Indiska Oceanen vid en av Maputos största avenyer, Julius Nyerere, ligger Sveriges ambassad i Moçambique. Samma byggnad hyser även Finska Utrikesministeriet.

Nordiska ambassader

Ambassadbyggnaden som uppfördes 1989-91 utgör kanslilokaler i tre våningar runt en rymlig ljusgård. Byggnaden ligger ovanpå en souterrängvåning som inrymmer garage, en f d hälsoklinik och servicelokaler. En bred trappa leder upp till en stor portik som öppnar sig mot ljusgården. Två murar klädda med polerad labradorgranit bildar ett blickfång för besökaren och hindrar delvis insyn. En skulptur av Hanns Karlewski framför ambassaden symboliserar två olika men sammanfogade världar som inte kan existera utan varandra.

Avtal med Finska Statens Utrikesdepartement

I början av 1990-talet slöts ett avtal med Finska Statens Utrikesdepartement om att upplåta lokaler i bottenvåningen för Finlands ambassad. Sedan 2005 finns den finska ambassaden på tredje våningen.

Adress

Adress:

Av. Julius Nyerere 1128

Maputo

Fakta

Byggår:
1989-91
Arkitekt:
José forjaz, Gunnar Cedvall
Hyresgäst: