• Sveriges ambassad i Dar es Salaam. Fotograf: SFV

    Sveriges ambassad i Dar es Salaam.

Dar es Salaam, Tanzania. Ambassadanläggning.

I maj 1997 lämnade Statens fastighetsverk officiellt över de nya lokalerna för Sveriges och Finlands utrikesrepresentation i Tanzania till de två ländernas respektive utrikesdepartement. Ambassadbyggnaden ligger centralt i en stadsdel med flera andra ambassader.

Skuggans lov

Dar es Salaam

I maj 1990 inbjöd Statens fastighetsverks föregångare, Byggnadsstyrelsen, ett antal arkitektkontor att arbeta fram ett förslag på en ambassadbyggnad på 2000 kvadratmeter. Arkitekt SAR Gunnar Mattssons förslag 'Skuggans lov' vann. Den byggnad som vi ser idag är en vidareutveckling av det ursprungliga tävlingsförslaget och har framarbetats av Gunnar Mattsson och Tina Wik. Anläggningen består av den centrala huvudbyggnaden och en servicebyggnad.

Skydd mot solen

I tropiska områden är byggnadens orientering i förhållande till solen viktig för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Arbetsrummen i ambassadbyggnaden ligger längs långsidorna mot norr och söder och är alltid skuggade under de stora takutsprången. Gavlarna mot öster och väster är utsatta för den lägre för- och eftermiddagssolen och har få fönster. Huskonstruktionen av betong och betongsten är tung och bidrar till klimatstabiliteten.

Nordisk inredning

Interiör från trapphuset.Arkitekterna har eftersträvat en välkomnande, värdig och intresseväckande miljö. Byggnaden med sina vitputsade väggar präglas både ut- och invändigt av ljusa, lätta material och färger. Grundtanken i inredningen är det särpräglat nordiskt blonda med möbler och trädetaljer i björk. Utöver var sin egen del utgörs de båda ambassadernas gemensamma utrymmen av entréhall, konferensrum och personalutrymmen.

Adress

Adress:

Mirambo Street/Garden Avenue

Dar es Salaam

Fakta

Byggår:
1996
Arkitekt:
Gunnar Mattsson, Tina Wik
Hyresgäst: