• Fotograf: Åke E:son Lindman

Vabergets fästning

Karlsborgs fästning började byggas 1819. Drygt 40 år senare upptäcktes att Vaberget fem kilometer väster om Karlsborg kunde bli ett allvarligt hot. Artilleriet hade fått sådan räckvidd att kanoner på Vabergsplatån skulle kunna skjuta rakt ner i fästningen. Vid fortifikationsövningarna 1879-80 rekogniscerades terrängen noga och permanenta befästningar på södra och norra Vabergsplatån föreslogs.

Fort på Södra Vaberget

Efter några turer och förslag lade man 1887 fram ett nytt förslag till ett fort på södra Vaberget och 1888 års riksdag beviljade medel till arbetet. 1888-89 års fortifikationskommitté tillsattes under ledning av överste Hampus Elliot för att leda befästningarnas konstruktionsarbete.

Kommittén menade att i första hand borde södra Vaberget befästas. Södra fortet skulle bestå av en bergkärna med artilleriet ställt under pansar omgiven av en sprängd djup torr grav. Arbetet satte igång på allvar 1889 då man sprängde fortets grav. 1884 bildades Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar som skänkte stora summor till bland annat markinköp, pansartorn och stängselanordning.

Fyra kanontorn och åtta små pansartorn

Fortgraven och de flesta innerutrymmena var utsprängda fyra år senare. Fortkärnan skulle rymma alla funktioner i utsprängda tunnlar och rum. Där fanns logement för en besättning på 220 man, förråd, kök, maskinrum och annat. Det tunga artilleriet placerades innanför graven. 1902 var fyra kanontorn monterade, provskjutna och klara i sina utsprängda tornbrunnar. För att slå tillbaka stormningsförsök konstruerades åtta små pansartorn.

Norra fortet

Norra fortet började byggas 1899 som en mindre kopia av Södra fortet och med svagare beväpning. För att skydda sig mot överrumpling och för att komplettera närförsvaret sprängdes patrullgångar på fortkärnorna som kunde bemannas med manskap och gevär.

Befästningarna kamouflerades genom att fortytorna täcktes med jord och såddes med gräs. Man planterade också hundratals barrträd.

Vattenläckor

Södra fortet fick problem med vattenläckor och dömdes ut 1912. Det blev vattentätt i slutet av andra världskriget då man satte upp ett plåttak.

Som komplettering till forten byggdes sex permanenta batterier uppe på bergsplatån. Man planerade också tre skansar för infanteri vid bergets fot mot väster, men bara tre byggdes: Tomtstugans skans, Babylundskansen och Kommerudskansen.

Fästningen lades ner 1927. Under andra världskriget används forten till förråd för bland annat vapen, ammunition och kemikalier.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

fem kilometer väster om Karlsborg
58.5382, 14.4435

Fakta

Byggår:
1888-1902