• Fotograf Åke Eson Lindman

  Fotograf Åke Eson Lindman

 • Logement i fortet Fotograf: Oktod AB

  Logement i fortet

 • Flygfoto över Oscar II:s fort Fotograf: Oktod AB

  Flygfoto över Oscar II:s fort

 • Bergrum på fortet Fotograf: Oktod AB

  Bergrum på fortet

Oscar II:s fort

När man står vid Oscar II:s fort och blickar ut över vattnet är det lätt att förstå varför Göta Älvs mynning också kallas porten mot Västerhavet. Här fanns ett samhälle i miniatyr för 300 man.

Medan Skåne och Halland ännu tillhörde Danmark, och Bohuslän var norskt, utgjorde denna plats Sveriges enda möjlighet att nå Västerhavet. Inloppet är strategisk och har historiskt varit viktig att försvara men försvarsanläggningarna har varierat. Från Gamla Älvsborgs fästning, till Nya Älvsborgs fästning till Oscar II:s fort.

Oskar II:s fort är byggt som en regelrätt berganläggning med förråd, eldlednings- och manskapsutrymmen under en tjock bergtäckning. Runt kärnanläggningen löper en bred utsprängd grav.

Fortet bestyckades med fyra batterier: Batteri I med två 15,2 cm kanoner i pansarkupoler, Batteri II med två 24 cm kanoner i självsänkande lavetter, Batteri III med fyra 57 mm kanoner i pansarkupoler och Götiska batteriet med fyra 57 mm kanoner. Alla kanoner från batterierna I-III flyttades i samband med andra världskriget till modernare ställningar. Idag finns de två 24 cm kanonrören från Batteri II åter på fortet. Återbestyckning av fortet pågår.

Fortet hade flera hundra meter långa korridorer. Kök, logement, sanitära och tekniska utrymmen, sjukavdelning och expeditionslokaler - ett litet samhälle för 300 man.

Besök fortet

På 1930-talet ansågs färstningen omodern. Anläggningens militära roll upphörde 1955. Idag är du välkommen att besöka Oskar II:s fort vid guidade besök.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Västerberget

Göteborg
57.67477, 11.85216 14

Fakta

Byggår:
1899-1907
Hyresgäst: