• Kommendants- och befälshus Fotograf: Oktod AB

    Kommendants- och befälshus

  • Corps de garde Fotograf: Kolbjörn Waern

    Corps de garde

Nya Älvsborgs fästning, Göteborg

Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs inlopp. År 1644 hade en dansk sjöstyrka spärrat inloppet till Göta älv genom att besätta Kyrkogårdsholmen. Efter att svenskarna med nederländsk hjälp, lyckats fördriva danskarna, beslutades att en ny fästning skulle byggas.

Samtidigt skulle den gamla och förfallna Älvsborgs fästning rivas. Den nya fästningen började byggas 1653 efter en befästningsplan av generalkvartersmästare Johan Wärnschiöld och var färdig 1677.

Danska flottan anfaller

1719 anfölls och besköts Nya Älvsborgs fästning av den danska flottan under flera dagar, varvid den fick stora skador som dock reparerades under de följande åren. Under 1700-talet utfördes flera om- och tillbyggnader. År 1766 revs tornets överdel och ett bombsäkert klostervalv uppfördes och tornet fick därmed sitt nuvarande utseende.

Slutet som försvarsanläggning

Från slutet av 1700-talet till 1866 fungerade fästningen som fängelse. Som mest fanns här drygt 100 fångar. År 1868 upphörde Nya Älvsborgs fästning att räknas som försvarsanläggning. Under första världskriget var fästningen förråd och förläggning i samband med mobiliseringen.

Sedan 1971 är Nya Älvsborgs fästning ett populärt utflyktsmål och här finns restaurang, café och museum. Fästningen är statligt byggnadsminne.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Aspholmarna

Göteborg
57.685547, 11.83882 8

Fakta

Byggår:
1653-77
Arkitekt:
Johan Wärnschiöld
Hyresgäst: