• På Kastellegården odlas spannmål och fröer. I bakgrunden två av gårdens arbetarbostäder. Fotograf: SFV

  På Kastellegården odlas spannmål och fröer. I bakgrunden två av gårdens arbetarbostäder.

 • Norra flygeln. Fotograf: SFV

  Norra flygeln.

 • Vid stranden av Nordre Älv finns en liten hamn och ett magasin. Här lagrades spannmål från hela bygden i väntan på att skeppning. Fotograf: SFV

  Vid stranden av Nordre Älv finns en liten hamn och ett magasin. Här lagrades spannmål från hela bygden i väntan på att skeppning.

 • På andra sidan Nordre älv ligger resterna efter Ragnhildsborgen. Den skulle försvara den medeltida norska staden Kungahälla som låg där gården ligger idag. Fotograf: SFV

  På andra sidan Nordre älv ligger resterna efter Ragnhildsborgen. Den skulle försvara den medeltida norska staden Kungahälla som låg där gården ligger idag.

Kastellegården f d översteboställe

Kastellegården ligger i Ytterby socken i Bohuslän strax sydväst om Kungälv. I forna tider låg här den norska staden Kungahälla som omtalas i konungasagorna från Olaf Tryggvassons tid. Under 1100-talet var Kungahälla en betydande stad men under 1300-talet förlorade den i betydelse.

Kastellegården har fått sitt namn efter det kastell som Sigurd Jorsalafare lät bygga på platsen till skydd för den närliggande staden Kungahälla. På ruinerna av detta kastell uppfördes före 1180 ett kloster, kallat Kastelleklostret. När klostret lades ner 1533 drogs egendomarna in till kronan (staten) och klosterbyggnaderna revs för att användas till bygget av Bohus fästning.

Kungahälla blir Kungälv

Mangårdsbyggnaden på Kastellegården är från 1862.Mangårdsbyggnaden på Kastellegården är från 1862.1612 brände svenskarna Kungahälla och Kristian IV beordrade att en ny stad skulle byggas nedanför Bohus fästning. Staden heter idag Kungälv. Det nedbrända stadsområdet blev istället jordbruksmark som lydde under Bohus fästning.

1658 blev Kastellegården en kungsgård när Karl XI gav den i förläning till Harald Stake som var guvernör över Bohuslän. 1693 indelades gården som översteboställe vid Bohusläns regemente och var det fram till 1821. Efter detta har Kastellegården varit en arrendegård i statlig ägo.

Byggnader från olika sekel

Byggnaderna på gården är relativt sent tillkomna. Flygelbyggnaderna är troligen från sent 1700-tal och huvudbyggnaden är en tidstypisk villa från 1862. Vid stranden av Nordre älv finns en liten hamn med ett spannmålsmagasin. Här lagrades förr spannmål från hela Inlands härad i väntan på skeppning. Kastellegården drivs av arrendator Anders Nilsson med inriktning på vall- och spannmålsodling samt köttdjursuppfödning.

Kastellegården blev statligt byggnadsminne år 1935 och förvaltas idag av Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kastellegården 100

442 39 Kungälv
57.84937, 11.93826

Fakta

Byggår:
Flygelbyggnaderna är troligen från sent 1700-tal och huvudbyggnaden 1862