• Fotograf: SFV
  • Fotograf: Oktod, Officersmässen
  • Vy över Karlsborgs fästning Fotograf: Christian Lewenhaupt

    Vy över Karlsborgs fästning

  • Soldathemmet

    Soldathemmet

  • Lägenhet Västra befälshuset Fotograf: Matilda Engdahl

    Lägenhet Västra befälshuset

Karlsborgs fästning

Det mäktiga bygget av Karlsborgs fästning på Vanäs udde påbörjades 1819 och avslutades 1909. Fästningen var den största i Europa och avrustades 1928.

Fästningen byggdes som ett led i centralförsvarstanken som föddes när Sverige förlorat Finland med Åland till Ryssland i kriget 1808-09. Sveriges gräns förflyttandes och vi blev sårbara inför fientliga makter och behövde en ny typ av försvar. Statsrådet Baltzar von Platen som konstruerat Göta kanal ingick i 1809 års defensionskommitté. Han talade för en centralt belägen fästning i det inre av landet. Meningen var att kungafamiljen, regeringen, guldreserven och kronjuvelerna skulle flyttas i säkerhet om det blev krig. Försvarsdebatten var livlig, men centralförsvarstanken godkändes. Karl XIV Johan bestämde 1819 att en fästning skulle anläggas vid Vanäs vid Vätterns strand.

Vallar stora som två egyptiska pyramider

General Bengt Erland Franc-Sparre, chef för Ingenjörskåren, fick i uppdrag att utarbeta den första planen för Karlsborg. Byggnadsarbetet utfördes framför allt av fästningsfångar. Under de första åren schaktades fästningsvallarna upp i volymer som motsvarade nästan två egyptiska pyramider.

Snabb utveckling av befästningskonsten

Befästningskonsten utvecklades snabbt under 1800-talet och planerna för större försvarsanläggningar fick gång på gång revideras. På grund av vapen med större eldkraft och bättre landkommunikationer blev centralbefästningar som Karlsborg omoderna. Det befästa försvaret flyttade till kusterna och ner i bergrum. När man beslutade att bygga Bodens fästning år 1900 övergavs centralförsvarstanken.

Karlsborgs fästning Europas längsta byggnad

Karlsborgs fästnings mest monumentala del är det 678 meter långa slutvärnet som byggdes 1844-66. Här byggdes en kyrka i nygotisk stil. Kyrkan uppfördes för att kunna disponeras av riksdagen i händelse av krig. I slutvärnet fanns också valv för rikets kassakista som förvarades där senast under andra världskriget. Från slutvärnets embrasurer kunde området utanför vallgravarna beskjutas. Innanför murarna fanns en civil stadsmiljö med sjukhus, bank, apotek och affärer.

Tyghuset, färdigt 1830, var ett av de stora centralförråden med plats för bland annat 100.000 gevär.

Karlsborgs fästning i nutid

På Karlsborgs fästning innesluts man i en historisk miljö som är öppen för besökare. Fästningen nyttjas än idag av Försvarsmakten men det finns även ett flertal bostadshus och lägenheter som bebos av civila. Den vackra och välbevarande miljön gör Karlsborgs fästning till ett populärt bostadsområde och en intressant miljö att flanera i. På fästningsområdet finns café, lunchrestaurang och affärer. Karlsborgs turistbyrå anordnar olika guideturer för både barn och vuxna inom området.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Fortifikationsgatan

546 30 Karlsborg
58.531531, 14.531136 8

Fakta

Byggår:
1819-1909
Arkitekt:
Första planen gjordes av general Bengt Erland Franc-Sparre, chef för Ingenjörskåren
Hyresgäster: