• I Högsbyn, Tisselskog har människor njutit av utsikten i många tusen år. Fotograf: SFV

    I Högsbyn, Tisselskog har människor njutit av utsikten i många tusen år.

  • Hällristningar i Tisselskog. Fotograf: SFV

    Hällristningar i Tisselskog.

Hällristningarna i Högsbyn, Tisselskog

Hällristningarna i Högsbyn,Tisselskog hör till de märkligaste i Dalsland. På området finns fantasifulla ristningar från bronsåldern på nästan alla synliga hällar.

Att Högsbyns hällar bestod av kalkskiffer gjorde dem lättarbetade i för bronsålderns konstnärer. Bilder och tecken i berg och block är fantasifulla och täcker nästan alla synliga hällytor på området. Det vanligaste motiven är så kallade skålgropar, fotsulemotiv, skepp, cirklar, hjulkors, människor och ormvindlingar. Den största koncentrationen ristningar finns längst ut på Ronarudden. De var de första som uppmärksammades på platsen och finns omnämnda redan på 1700-talet. Dateringen till bronsåldern är gjord utifrån föremål i bilderna som också hittats i gravar från den tiden.

Att vårda hällristningar

För att hällristningarna ska synas måste de hållas fria från växtlighet och fyllas i med färg. Färgen måste bättras på kontinuerligt. På sikt kommer berget vittra sönder och ristningarna försvinna. Utöver den naturliga vittringen är lavatillväxten ett problem. Lavar fräter söder bergsytan, andra hot är frost- och rotsprängning. För att minska vittringen täcks hällarna under vissa perioder med ett skydd som hindrar frostsprängning och samtidigt dödar lavarna.

Hällristningarna i Högsbyn, Tisselskog är en av de platser Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet 1 januari 2015.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Högsbyn 15

Dals Långed
58.89362, 12.37999

Fakta

Byggår:
Bronsålder