• Tornet Fars Hatt på Bohus fästning Fotograf: Ivan Ivarsson

  Tornet Fars Hatt på Bohus fästning

 • Bohus fästning på klippan vid Göta- och Nordre älv Fotograf: SFV

  Bohus fästning på klippan vid Göta- och Nordre älv

 • Valv på Bohus fästning Fotograf: Thomas Löfberg

  Valv på Bohus fästning

 • Bohus borggård Fotograf: Thomas Löfberg

  Bohus borggård

Bohus fästning, Kungälv

Bohus fästning ligger på en hög klippa vid Göta Älv med utsikt över land och vatten åt alla väderstreck. Fästningens placering ger en förklaring till dess historiska funktion som strategisk försvarsanläggning. Idag är det svårt att missa denna sevärdhet oavsett från vilket håll du kommer.

Fästning med viktig roll i vår nordiska historia

Bohus fästning grundlades 1308 av den norske kungen Håkon Magnusson. Under 1500- och 1600-talen var borgen en viktig del av Danmark-Norges försvar mot svenskarna. Under sin 700 år långa historia sägs fästningen ha motstått hela 14 belägringar - utan att falla. Bland annat det nordiska sjuårskriget 1563-1570 då svenskarna lyckades inta det nordöstra tornet, men efter hårda strider och stort manfall, ändå tvingades till reträtt. När fästningen blev svensk gick det dock lugnt och fredligt till, det var som en del av fredsuppgörelsen i Roskilde 1658.

Utdömd ruin med spännande historia

Fästningens betydelse avtog och 1789 var dess militära roll över. Utan aktiv funktion medförde det att sten från murverken plundrades och återanvändes i byggnationen av staden Kungälv. Plundringen, som helt höll på att ödelägga fästningen, stoppades 1838 av kung Karl XIV Johan. I dag är fästningen en ruin med spännande historia.

Förvalta, besöka och utveckla fästningen

Fotograf: Åke E:son Lindman

Statens fastighetsverks uppdrag är att vårda, levandegöra och utveckla fästningen. Vårda innebär bland annat att kontinuerligt arbeta med underhåll och restaurering på Bohus fästning.

På 2000-talet har till exempel murverken lagats på flera ställen och omfogningar har genomförts både ut- och invändigt. Nya gångbryggor och räcken har tagits fram och andra har lagats. Tornet Mors mössa och kaponjären vid Fars hatt har förstärkts.

Arbetet med att levandegöra fästningen handlar bland annat om att utveckla Bohus fästning som besöksmål. Tillsammans med Kungälvs kommun har Statens fastighetsverk tagit fram en utvecklingsplan för Bohus fästning som syftar till att göra Bohus fästning till ett av Skandinavitens mest lockande resmål.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Färjevägen 1

442 31 Kungälv
57.8639, 11.9962 11

Fakta

Byggår:
Började uppföras 1308
Hyresgäst: