• Exteriör Umeå residens Fotograf: Erika Lidén

    Exteriör Umeå residens

  • Interiör från trapphuset. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Interiör från trapphuset.

Residenset i Umeå

Hösten 1888 påbörjades ritningarna till ett nytt residens i Umeå eftersom det tidigare residenset brunnit ned i den stora branden den 25 juni samma år. Byggnaden stod färdig 1894. Arkitekt Carl Fredrik Ekholm ritade och arkitekt Ludwig Peterson slutförde projektet.

Efter den stora branden sommaren 1888 då bland annat länsresidenset brann ner påbörjades ritningarna till ett nytt residens i Umeå på hösten. Arkitekten som fick i uppdrag att rita residenset hette Carl Fredrik Ekholm. Då han avled i februari 1891, slutfördes projektet av arkitekten Ludwig Peterson. Residenset började byggas 1891 och var färdigt på hösten 1894.

Elektrisk belysning från första början

Huset är byggt av tegel i två våningar. Den övre våningen upptogs av landshövdingens bostad och några tjänsterum. I bottenvåningen fanns länsförvaltningens lokaler. Huset värmdes upp med kakelugnar men hade redan från början elektrisk belysning. 1935 byggdes residenset till med två flyglar eftersom de ursprungliga lokalerna hade blivit för trånga. Arkitekt var Denis Sundberg från Umeå. Flyglarna utformades i anslutning till den äldre byggnaden. Vid renoveringar på 1930- och 50-talen försvann mycket av den ursprungliga inredningen, bland annat kakelugnarna och interiörmåleriet.

Interiörer och inredning har renoverats i omgångar mellan åren 1998-2005.

Fasaden renoverad med traditionella hantverksmetoder

Under vår- och sommarhalvåret 2013-2016 genomförde Statens fastighetsverk ett omfattade arbete med att renovera fasaderna på Umeå residens. Stora delar av residensets fasad är i original från 1892.

Renoveringsarbetet utfördes med traditionella metoder Schabloner med profiler för kvadrarna mm som dras för hand, och som kan regleras. – kalkbruk – som inte tål minusgrader. Det innebär att arbetet hade uppehåll vintertid. Renoveringarna bestod av att den putsade fasaden, rusticeringar och listverk bilades ned för att sedan återskapas från grunden med ny kalkputs. Med hjälp av schabloner formas kalkbruket och på så vis återuppbyggdes den nya fasaden. Arbetet innefattade hela 1000 löpmeter listdragning samt 3752 kvadrar (rutorna som fasaden består av) utförda med kalkbruk. I anslutning till dessa arbeten målade SFV om fönster, rengjorde tegelfasaderna och utförde plåtarbeten.

En påtaglig förändring som syns efter renoveringen är färgförändringen. Före renoveringen var residenset gult, men är nu efter renoveringen gråbeiget. Färgvalet gjordes efter att man funnit den gamla färgen under den gula, och valde då att gå tillbaka till den ursprungliga.

Park med 30 olika trädslag

En park i romantisk stil anlades mellan åren 1894-1895 i anslutning till residenset. Landshövding Gustav Rosén gjorde sedan om parken under 1930-talet. Han förenklade gångvägssystemet och planterade en mängd olika träd. Exempelvis de vackra ekarna söder om residenset, men även ask, skogsalm, ornäsbjörk, pelarasp, äppelträd och rhododendron. Parken blev en förebild för odling och trädgårdsanläggning i hela länet.

Idag växer cirka 30 olika trädslag i parken, så som lindar och kastanjer som annars inte växer så långt norrut. SFV har som målsättning att återskapa parken som den såg ut under sina glansdagar – de slingrande grusgångarna och den grönskande trädgårdsanläggningen ska åter stå i blom.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Storgatan 71

903 30 Umeå
63.82331, 20.27518

Fakta

Byggår:
1890-talet
Arkitekt:
Carl Fredrik Ekholm och Ludwig Peterson
Hyresgäst:

Klonarkiv vid Umeå residens

Globala mål 15 Programmet för odlad mångfald (POM) är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. POM ingår i miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap". I det ingår att bygga upp en svensk genbank. För fruktträd fanns fjorton lokala klonarkiv, men det har saknats ett i norr. Nu blir parken vid residenset i Umeå det nordligaste belägna klonarkivet och här har SFV tagit på sig att bevara ett antal sorters äppelträd.