• John Ericsson-monumentet i Filipstad. Foto: Göran Prage/Porträtt ur "Svenska industriens män" (1875)

    John Ericsson-monumentet i Filipstad. Foto: Göran Prage/Porträtt ur "Svenska industriens män" (1875)

John Ericsson-monumentet, Filipstad

John Ericsson 1803-1889, var en av Sveriges främsta uppfinnare och kanske den historiske svensk som amerikaner minns bäst. Hans begravning blev något alldeles speciellt.

Världsnamn inom teknisk konstruktion

John Ericssons tekniska talang upptäcktes tidigt. Redan som elvaåring arbetade han på ritkontoret vid bygget av Göta Kanal. 23 år gammal reste den unge värmlänningen till London, där hans konstruktion av lokomotivet Novelty väckte stor uppmärksamhet.

Genombrottet kom i USA då Ericsson blev ett världsnamn med sin propellerkonstruktion och krigsfartyget Monitor, som hjälpte Nordstaterna att vinna det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet.

I pansarkryssare till sista vilan

John Ericsson avled i New York den 8 mars 1889 och hans önskan var att få vila i svensk jord. Förenta staternas regering ställde året därpå pansarkryssaren Baltimore till förfogande för överförande av kistan till Sverige, en sällsynt hedersbetygelse inför hans minne och historiska insats. Efter det högtidliga mottagandet i Stockholm den 14 september fördes kistan med tåg till Filipstad.

Monument av granit och marmor

John Ericssons kista i mausoleet. Lägg märke till propellern i förgrunden. Foto: Göran Prage.

1895 restes ett gravmonument till minne av John Ericsson. Grunden består av finhuggen filipstadsgranit, överbyggnaden av uddevallagranit och sarkofagen av ljust grönstrimmig kolmårds-marmor. Det tog stenhuggaren Simon Johansson 641 timmar att mejsla fram inskriptionen i den välvda portalen. Versalerna fick lyster av franskt bladguld.

Örnen som vakar över den sju meter höga gravbyggnaden är en symbol för Nordamerika och påminner om Ericssons många år på amerikansk mark. En propeller, Ericssons mest kända uppfinning, står lutad mot sarkofagen inne i mausoleet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Östra Kyrkogården invid Riksväg 26

Filipstad
59.70882, 14.17646

Fakta

Byggår:
1895