• Pelle Svanslös hus, Uppsala Fotograf: Lars-Erik Berglund

    Pelle Svanslös hus, Uppsala

  • Pelle Svanslös hus, Uppsala Fotograf: Lars-Erik Berglund

    Pelle Svanslös hus, Uppsala

Landshövdingens fd stall, Uppsala

Sedan 2004 har Landshövdingens fd stall varit tillhåll för Pelle Svanslös hus, idag står det tomt och väntar på att en ny spännande verksamhet ska fylla huset.

Från häst till katt

Stallet som Pelle Svanslös har bott i sedan 2004, byggdes i början av 1800-talet och rymde en gång spiltor för åtta hästar, ett vagnslider och en liten ladugårdsdel med bås för sju kor. Det är nu många år sedan de sista hästarna lämnade stallet.

Hus ska användas

Det absolut bästa sättet att skydda och bevara gamla hus är att använda dem på ett vettigt sätt. Vi letade efter en passande verksamhet och bra användning för huset. Eftersom det ligger så centralt och har ett både arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde, har det känts väsentligt att försöka inlemma det i Uppsalas stadsliv igen.

Ett flertal privatpersoner och företag visade intresse för att nyttja den centralt belägna stallbyggnaden som verksamhetslokal. Pelle Svanslös hus uppfyller SFV:s uttalade målsättning att levandegöra och tillgängliggöra fastighetsbeståndet för allmänheten.

Stallets värden

Stallet är sedan 1993 ett statligt byggnadsminne och får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får inte heller göras i byggnadens stomme eller kvarvarande äldre rumsindelning. Till fastigheten hör ett mindre markområde som också det är relativt välbevarat sedan byggtiden. Till särdragen och de skyddade företeelserna hör ett rikt utformat trästaket, terrasseringar med naturstensmurar och en stor träbrygga till foderskullen.

Speciellt bevarandevärd är den enkla, tunga exteriören och träbryggan på husets baksida. Men också delar av rumsbildningen samt trappan till vinden har ett högt bevarandevärde i sin ursprungliga enkelhet. Detaljer som den kraftiga kroklisten i sadelkammaren, snickerier och smidesdetaljer har bevarats vid ombyggnaden.

Anpassning till nutida krav

För att möjliggöra att en verksamhet kan bedrivas i stallet har flera större förändringar varit ofrånkomliga. Den mest påtagliga förändringen är att vatten, avlopp och fjärrvärme har installerats och byggnadens stora höjdskillnader har övervunnits med hjälp av en hiss. Det är viktigt att byggnaden är tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionshinder.

Den rustika enkelhet som präglar allt från helhet till detalj har också bevarats vid ombyggnationen. De stora portarna och fönsterluckorna är intakta och uppfyller nya krav på låsning. Dagsljus och säkerhet har ordnats via nytillkomna entrépartier i metall- och glaskonstruktion.

I år, 2013, flyttade Pelle ut och stallet står nu åter och väntar på att en spännande verksamhet ska göra huset levande igen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Dag Hammarskjölds väg 9

752 37 Uppsala
59.85207, 17.63398 16

Fakta

Byggår:
1800-talet
Arkitekt:
okänd