• Fotograf: Mia Fernlund, SFV

Svartsjö slottspark

Alla träd är små från början. De stora ekar vi ser idag var späda plantor på medeltiden, och flera av ekarna har gett skön skugga åt Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik under soliga dagar.

De äldsta ekarna i slottsparken är från medeltiden och här finns också en rad sällsynta växter som kanske är ättlingar till gamla växter, till exempel hålnunneört, ramslök, gulsippa, jättestarr, krollilja och akleja.

Idag leder en bro över vallgravenStenvalvbro över medeltidens vallgrav.

Det slott vi ser idag är byggt på 1730-talet av arkitekten Carl Hårleman på uppdrag av Fredrik I men platsen är kungliga anor som är äldre än det. Här fanns tidigare en borg anlagd av Gustav Vasa på 1520-talet. Av den ser man inte mycket idag utom några låga murar. I parken däremot är lämningarna tydligare. Det som idag uppfattas som ett torrlagt dike med välvda stenvalsbroar över är ingenting annat än vasaborgens vallgrav från 1500-talet. År 1687 brann borgen ner.

Skulpturalt samtal under lindens krona

Öster om vallgraven anlades under 1600-talet en barockpark med strikt indelade kvarter och det sägs att det var Gustav II Adolf som lät plantera en flerstammig lind i parken. Den finns där än idag. Gustav III placerade senare en marmorstaty av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna under linden. Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik bodde på slottet i mitten av 1700-talet. Från denna tid är de två välvda stenbroar som leder över 1500-talets vallgrav. Vallgraven är idag ett torrlagt dike.

Området innanför vallgraven ordnades under slutet av 1700-talet efter arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz planer med gångvägar som strålade ut från slottets mittaxel. Längs Svartsjövikens strand planterades hundratals träd i flerdubbla alléer. Lovisa Ulrika lät den engelske arkitekten William Chambers göra ett utkast till en så kallad engelsk park enligt tidens naturromantiska ideal men det är osäkert om någon del genomfördes.

Ruddammen gav färsk fisk till måltiderna i Vasaborgen

Den gamla ruddammen, som antagligen är samtida med den gamla Vasaborgen, rensades under 1700-talet och fick ny funktion som spegeldamm. Idag lever den fridlysta Stora vattensalamandern här.

Fågel, fisk och allt däremellan

Svartsjö slottspark är tillgänglig för promenader och utflykter året om.Trakten kring Svartsjö, Sånga kyrka och Sundby har varit befolkad sedan järnåldern och är därmed en kulturhistorisk miljö av riksintresse. Landskapet är skyddat enligt naturvårdslagen. Parken och Svartsjöviken utgör en rik fågellokal för bland annat näktergal, steglits, kattuggla, rördrom och fiskgjuse.

Läs mer

Svartsjö slott

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

59.36337 , 17.72829

Fakta

Byggår:
Under 1600-talet - barockpark, sent 1700-tal omformat till en engelsk park
Arkitekt:
Carl Fredrik Adelcrantz