Parkskötsel nu och då

På Gustav III:s tid betade får i parken

Den dagliga skötseln av Drottningholms slottspark har varit arbetskrävande. I vissa anläggningsskeenden har man behövt en stor arbetskraft, och klarat sig dels genom inkommenderade militära förband och dels genom dagsverksarbetande kringboende bönder och torpare.

Under en period var endast trädgårdsmästaren fast anställd. Han tog in dagsverkare, säsongarbetande och trädgårdselever för skötsel och underhåll. Mycket av det arbete som utfördes i parken var tungt. Berg sprängdes med krut, jord grävdes för hand och kördes sedan iväg på hästkärror.

Barockträdgårdens gräsmattor slogs med lie eller skäror, häckarna klipptes med saxar eller slogs med häcksablar. Grusytor skyfflades och krattades för hand. De formklippta träden och buskarna klipptes med små saxar eller skars med knivar. Urnor och större krukor bars ut och in från Orangeriet flera gånger per år.

När den Engelska parken tillkom utökades den totala gräsytan betydligt. Dessa gräsytor klipptes eller slogs dock inte lika ofta som de i Barockträdgården. Under Gustav III:s dagar hade man får som betade i delar av parken. Anställda fåraherdar, en kvinnlig och en manlig i specialsydda dräkter, övervakade fåren. Fårbetet fanns kvar i parken in på 1950-talet.

Idag har maskinerna tagit över arbetet. Med hjälp av motorgräsklippare kan fler gräsytor klippas korta. Häcksaxarna är nu motordrivna och traktorer ersätter hästarna.