• Vy från Drottningholms slott över broderiterrassens mönster. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Vy från Drottningholms slott över broderiterrassens mönster.

  • Fotograf: Åke E:son Lindman

Broderiparterren är slottsträdgårdens finrum

Som mönstret på en orientalisk matta brer broderiparterren ut sig framför slottet, avsedd att ses från slottets fönster. Den var högsta mode på 1680-talet och bland det första som anlades i trädgården.

De med buxbomshäckar innefattande och sirliga broderade parterrerna (idag gräskvarter) med sina mellanliggande band av gräs, grus, tegelkross (rött) och hyperit (svart), bildar finrummets mattor med sitt mönster. Bårderna var från början formklippta enar och granar som ramade in blommor och blommande buskar. Idag är de ersatta av tuktade tujor. Centralt i broderiparterren står Herkulesfontänen, med bronsfigurer av skulptören Adriaen de Vries.

Broderiparterren har alltid varit både parkens smycke och sorgebarn. Dels är klimatet tufft för buxbom i denna växtzon och dels har dålig dränering, skötsel och vård fått plantorna att vantrivas. Under århundradenas lopp har de bytts ut många gånger.

Vintern 1996-97 var besvärlig för låga buxbomshäckar i Mälardalen. Den var kall och snöfattig så häckarna hade inget naturligt skydd. När de till våren klipptes ner gav den återväxt man hade hoppats på. Nya buxbomshäckar planterades därför 1999. För att få så tåliga buxbomsplantor som möjligt har man tagit sticklingar från de gamla buxbomshäckarna. De har ju trots allt haft lång tid att vänja sig vid växtplatsen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Ekerövägen

178 93 Ekerö
59.32154 , 17.88578