• Fotograf: Holger Ellgaard

Drottningholm/ Vilan

Louis Jean Desprez fick 1792 i uppdrag av hertig Karl att rita en villa för balettmästaren. 26 september 1792 godkändes ritningarna. Byggnaden uppfördes av slottsbyggmästare Herman Edberg. Byggnaden fick flera efterföljare och är typisk för Gjörwells arkitektur.

Byggt för balettmästare Louis Gallodier

Balettmästaren Louis Gallodier fick 1792 Vilan som livstidsförläning av hertig Karl efter Gustav III:s död och kontraktet gällde sedan också för hans barn. 1868 frånträdde släkten Vilan. Efter en tids förfall fungerade den som café. Axel Wallenberg tillträdde arrendet 1906 och renoverade gården pietetsfullt så att bland annat kinesiska handmålade tapeter och väggmålningar bevarades. Mellan 1913-14 revs den gamla och en ny veranda uppfördes där man byggde ett pannrum under. Centralvärme installerades. 1988-89 utfördes en omfattande renovering av interiören och exteriören. Byggnaden används som bostad.

Byggnaden står på gråstensgrund med källare under delar av huset. Huset är enligt inventering 1889 uppfört i korsvirkesteknik och är "kalkrappat". Den infogade centrala byggnadsdelen har sadeltak och innehåller två våningsplan. Sidobyggnaderna är i ett plan. Taket är klätt med plåt.

Vilan är ett statligt byggnadsminne och en del av världsarvet Drottningholm.

Vad är ett Världsarv?

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

178 93 DROTTNINGHOLM
59.32509, 17.86514

Fakta

Byggår:
Byggår: 1790-92
Arkitekt:
Arkitekt: Carl Christopher Carl Christoffer Gjörwell efter idé av Louis Jean Desprez

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.