Drottningholm/ Svanhuset

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Ett litet lusthus för de kungliga svanarna vid Drottningholms slott är ett av de mer udda inslagen i Statens fastighetsverks byggnadsbestånd. Åren 1999-2003 renoverades den lilla byggnaden och återfick sin forna glans efter år av förfall.

Dagens vilda knölsvanar i Sverige är avkommor till importerade tama svanar. Ungarna fångades i sydöstra Europa, där de vingklipptes och sedan såldes som tamfåglar till olika länder där de sattes ut i parker. I många slottsparker byggdes under 1700- och 1800-talen paviljonger för exotiska djur, så kallade menagerier.

I Drottningholms slottspark är volieren vid Kina slott och Svanhuset exempel på sådana specialbyggnader för exotiska fåglar. Det nuvarande svanhuset stod klart 1847 och ersatte då tre äldre svanhus. Svanhuset innehöll ursprungligen en bassäng av trä omgiven av tårtformade reden för svanarna samt en kakelugn. Under taket fanns en höskulle. Svanarna bodde i huset vintertid fram till 1960-talet.

En omfattande restaurering utfördes 2001-2004 varvid bland annat fasadernas dekorationsmålningar återställdes.

Knölsvanar var en eftertraktad handelsvara och fungerade som statussymbol. De räknades även som en delikatess, vilket gjorde fågeln till en mycket uppskattad gåva. Under åren 1798-1799 skickade exempelvis greve von Rosen i Malmö 12 stycken knölsvanar till Drottningholm. Både i Sverige och utomlands betraktades knölsvanen som en kunglig fågel och överträdelse av jaktförbudet kunde till och med leda till dödsstraff.

Byggnaden är ett statligt byggnadsminne och ingår i världsarvet Drottningholm.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Tillgänglighetsanpassat informationsmaterial

För att öka tillgängligheten till Drottningholmsområdet har Statens fastighetsverk tagit fram ett antal foldrar med punktskrift och en taktil karta. I parken finns dessutom informationstavlor där gångvägarnas lutningsgrad är angivna.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken

Drottningholm
59.3243, 17.8814 14

Fakta

Byggår:
1814
Arkitekt:
Gustaf Brandelz

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.