Drottningholm/norr om Ekerövägen

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – slottet tillsammans med parken, teatern och Kina slott har en lång historia som kungligt residens och berättar om livet vid hovet från 1500-talet fram till idag. År 1991 blev det Sveriges första världsarv.

Orangeribyggnaden

Orangeribyggnaden på Drottningholm.Den ursprungliga platsen för köksträdgården och orangeriet var norr om barockträdgården. Odlingarna flyttades när södra stenpaviljongen uppfördes och den engelska parken anlades söder om vägens nuvarande sträckning. Trädgårdsmästare Happé fick sin bostad på andra sidan vägen med utsikt mot sin arbetsplats, den så kallade inspektorsbostaden.

Orangeribyggnaden uppfördes på 1790-talet och har sedan genomgått flera utbyggnader och förändringar. Huset hade mot den främre, södra kortsidan ett inglasat orangeri byggt i valv, med två kraftiga pelare. I byggnaden fanns bostäder för trädgårdsdrängar.

Växthuset

Det första glasade växthuset byggdes på 1800-talet, det låg längs med stenbyggnaden. Dagens utseende fick växthusen vid en ombyggnad på 1980-talet.

Ekonomiträdgården utarrenderades mot fri disposition 1832, mot att trädgårdsmästaren skulle tillhandahålla de växter som behövdes till parken och till hovet. Den ordningen kan dock inte ha bestått länge, för under 1800- och 1900-talen är inkomsterna från försäljningen av köksträdgårdens produkter en verifierad inkomst i slottsräkenskaperna. Handelsträdgården fanns kvar till 1979.

Idag har bl a Statens fastighetsverk kontor och verkstad i byggnaden.

Hemmet

Hemmet.jpgHemmet byggdes som huvudbyggnad till Drottningholms kungsgård. Kungsgården anlades av Gustav Vasa och det var i anslutning till den som Johan III byggde det första slottet på Drottningholm. 1782 revs den dåvarande byggnaden på grund av dess dåliga skick. Den nuvarande ståtliga huvudbyggnaden stod klar 1786.

Byggnaden ingick i Gustav III:s förskönande av omgivningarna kring Drottningholms slott där anläggandet av den engelska parken var av stor betydelse. Hemmet utgör ett av flera blickfång i den nya parken. Byggnadens utformning med stor kolonnportik och oproportionellt högt säteritak är sannolikt kopplad till att huset ska ses på håll. Från början hade det nedre takfallet träspån och senare skiffer vilket gav taket ytterligare tyngd.

Röda stugan

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kungsgårdsvägen 1

178 93 Drottningholm
59.3271, 17.8792 14

Fakta

Byggår:
1790-talet

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.