Drottningholm/ Orangeribyggnaden

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Den ursprungliga platsen för köksträdgården och orangeriet låg norr om barockträdgården. Odlingarna flyttades när södra stenpaviljongen uppfördes och den engelska parken anlades söder om vägens nuvarande sträckning. Trädgårdsmästare Happé fick sin bostad på andra sidan vägen med utsikt mot sin arbetsplats, den så kallade inspektorsbostaden.

Ombyggd till lägenheter

Orangeribyggnaden på Drottningholm.Orangeribyggnaden uppfördes på 1790-talet och har sedan genomgått flera utbyggnader och förändringar. Huset hade mot den främre, södra kortsidan ett inglasat orangeri byggt i valv, med två kraftiga pelare. I byggnaden fanns bostäder för trädgårdsdrängar. Stora ombyggnader gjordes 1809, 1914 och 1944. 1944 byggdes orangeriet in och inreddes som bostad varvid det stora glaspartiet försvann. Pelarna som bar upp orangerietaket är synliga i lägenheterna.

Den äldre delen är stenhus, den norra är en träkonstruktion. Den äldre delen har en tunnvälvd källare. Taklisten i den äldre delen är av tegel, i den nyare av trä. Byggnaden innehåller bostäder.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kungsgårdsvägen 1

178 93 Drottningholm
59.3271, 17.8792 14

Fakta

Byggår:
1790-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.