Drottningholm/ Lusthus

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Lusthuset vid Kantongatan på Drottningholm.Lusthuset kallas av tradition för Karstens sångartempel efter operasångaren Karsten som bodde i Canton 1 på Gustav III:s tid. Att det funnits där sedan Karstens tid är dokumenterat, det förekommer på en karta från 1791.

När makarna Holmgren flyttade in i Canton 1 1890 rustade de det förfallna lusthuset och målade taket med grön linoljefärg. Flöjeln målades vit. Lusthuset är en träbyggnad på sockel av natursten med spontad panel. Det är rödfärgat. Ett fönster har grönmålad båge med vit karm och foder. Dörren är grönmålad. Taket är belagt med grönmålat plåt. Vindflöjeln och kulan är i plåt.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kantongatan 1

178 93 Drottningholm
59.3188, 17.8715 14

Fakta

Byggår:
Slutet av 1700-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.