Drottningholm/ Grindstugan

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Grindstugan på Drottningholm.Stugan kallades tidigare bomstugan och uppfördes 1846-47 efter godkända ritningar av dåvarande slottsarkitekten Axel Nyström. Enligt andra uppgifter var Fredrik Wilhelm Scholander upphovsman. Vägbom fanns från både östra och västra infarten mot parken och den här kallades "Kantonbommen". (Bommen bestod av fem stolpar med beslagna knoppar och två bommar som var målade i ekimitation med grå järnbeslag.)

Grindstugan var bostad för vakten och bestod av rum, kök och förstuga. Den hyrs numera ut som sommarbostad.

Stugan är ett statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Canton 25

Drottningholm
59.3202, 17.8737 14

Fakta

Byggår:
1846-47
Arkitekt:
Axel Nyström

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.