Drottningholm/ Fågelhuset

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Vid Kina slott anlades en park med två volièrer på ömse sidor om den östra allén, kantade av klippta träd, efter Carl Fredrik Adelcrantz ritningar. Två volièrer för chinesiska eller ostindiska fåglar uppfördes 1758. En av dessa finns kvar idag. En volier rymde kanariefåglar, en annan påfåglar. Det här är antagligen påfågelshuset, eftersom påfåglarna fanns kvar längst.

Påfågelshus

Huset är en träkonstruktion på gråstensgrund. Ursprungligen hade det kakelugn. När svarvareverkstaden fick oljeuppvärmning inreddes fågelhuset som pannrum.

Sedan 1990 är volieren inredd som personalrum. Fasaden restaurerades samtidigt som Kina slott enligt framskrapad färgsättning. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Kina slott

Drottningholm
59.3177, 17.8791 14

Fakta

Byggår:
1758
Arkitekt:
Carl Fredrik Adelcrantz

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.