Drottningholm/ Evert Lundqvists ateljé

Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka. Evert Lundqvists ateljé var tidigare maskinhus för slottets elförsörjning.

Ateljén är det tidigare så kallade maskinhuset. Slottet fick centralvärme i samband med den stora renoveringen 1907-13. I maskinhuset alstrades likström med ångmaskin, generator och ackumulatorer. Senare kopplades det allmänna el-nätet med växelström som omformades i transformatorhuset till likström. Den byggnaden är sammanbyggd med maskinhuset. Omkring 1949-50 övergick man till direktansluten växelström.

Huset uppläts 1953 som konstnärsateljé åt Evert Lundqvist. Sedan 1994 är ateljén museum.

Evert Lundqvists ateljé.Huset är byggt i tegel och putsat och kalkavfärgat i en ljusgul kulör på gjuten grund. Sadeltaket är plåtklätt. Det är med sina välvda gavelfönster och motsvarande rundning av gavlarna och blinddekoren av murarna representativt för det tidiga 1900-talets administrations- och industribyggnader inom svensk jugendarkitektur.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Kina slott Kantongatan 23

178 93 Drottningholm
59.3154, 17.8808 14

Fakta

Byggår:
Tidigt 1900-tal

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.