Drottningholm/ Dragonstallet

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Dragonstallet byggdes omkring 1816 och rymde cirka 100 hästar. Bottenvåningen bestod av ett stort rum med hästspiltor i fyra rader åtskilda av två gångar. På vinden fanns höskulle. Dragoner var soldater som förflyttade sig till häst men stred till fots. Kungliga Livregementets dragoner höll i början av 1800-talet rekryt- och remontmöten (hästdressyr) på Drottningholm, som mellan 1822-1881 var permanent utbildningsort. Under åren 1894-1901 nyttjades stallet av Norrlands dragonregementes korprals-, rekryt- och remontskolor. 1924 blev Dragonstallet fårstall för att under andra världskriget åter nyttjas som häststall.

Dragonstallet blir de Vries-museum

Stallinredningen revs ut 1954 då huset byggdes om till magasin för Kungliga husgerådskammaren. Här förvarades föremål från Drottningholm; möbler till slottet och kulisser till teatern. 1999 byggdes bottenvåningen i stallet om till museum för skulpturer av Adriaen de Vries (1556-1626). Skulpturerna, krigsbyten från Danmark och Prag, har stått i Drottningholms slottsträdgård men har nu flyttats inomhus. I parken placerades kopior. Dragonstallet ligger på den så kallade Drottningholmsmalmen som har anor från 1700-talet. Malmen byggdes ut främst under slutet av 1700-talet då området fick stadsmannamässiga rättigheter. Bostäderna och verksamheterna hade direkt anknytning till slottet och hovet.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Tillgänglighetsanpassat informationsmaterial

För att öka tillgängligheten till Drottningholmsområdet har Statens fastighetsverk tagit fram ett antal foldrar med punktskrift och en taktil karta. I parken finns dessutom informationstavlor där gångvägarnas lutningsgrad är angivna.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott, Malmen

Drottningholm
59.3251, 17.8885 14

Fakta

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.