• Fotograf: Melker Dahlstrand

Bogesunds slott

Bogesunds slott, tidigare kallat Bogösund, är ett slott beläget strax utanför Vaxholm i Stockholms län. 1630 ärvde greve Per Brahe den yngre Bogesund, som då var en gård, av sin far Abraham Pedersson Brahe. På 1640-talet lät Per Brahe uppföra slottet som senare kom att byggas ut flera gånger. På 1800-talet blev Bogesund ett riddarslott med torn, dekorationer och gotiska fönster.

När Bogesunds slott stod klart på 1640-talet hade det en kvadratisk plan, fyra våningar och två vindsvåningar under ett brutet tak. Under 1770-talet rustades slottet upp. Spår efter denna upprustning finns kvar i form av tapeter, kakelugnar och snickerier. I början av 1800-talet fick slottet bland annat en ny huvudtrappa och ny entréport.

Von Lantingshausen von Höpken förnyar slottet

År 1863-67 ville den dåvarande ägaren Nils Albrekt von Lantingshausen von Höpken förnya Bogesunds slott. Uppdraget gick till arkitekten Thor Medelplan som tillförde slottet dess karaktäristiska torn. Dessa byggdes samman på norra och södra sidan i två våningar, vilket bland annat gav plats för slottskapell, matsal och vinterträdgård.

Per Brahe den yngre anlade redan på 1600-talet en större och en mindre trädgård kring slottet. Än idag finns rester kvar från denna trädgård i form av gamla fruktträd. På 1860-talet omformades trädgården i romantisk stil. Under 1890-talet byggdes trädgårdsmästarbostaden som fortfarande finns kvar.

Lex Bogesund

År 1946 tvångsinlöste staten slottet och dess mark på grund av vanvård genom "Lex Bogesund", en lag som enbart skapades och användes vid detta tillfälle. 1949 blev Bogesunds slott byggnadsminne.

Statens fastighetsverk förvaltar Bogesunds slott sedan 1993 och påbörjade 1996 ett omfattande restaurerings- och konserveringsarbete av slottet.

För att göra det möjligt att öppna slottet för allmänheten har man iordningställt ett antal visningsrum vilket gör att besökarna nu får vandra genom byggnadens 1600- 1700- och 1800-tal. Vatten och andra bekvämligheter har också dragits in i huset, framförallt för att möjliggöra en fungerande visningsverksamhet.

2012 avslutades en omfattande fönster- och fasadrestaurering på slottet. Fyrtio år gammal kalkcementputs knackades ner och ersattes med ursprungliga material och färger. Därmed är slottet återställt i det skick det var i slutet av 1800-talet, fasaden i ljusockra med mörkgröna fönstersnickerier.

Bogesunds slott visas sommartid i begränsad omfattning för allmänheten. I intilliggande byggnader finns vandrarhem och café.

Faciliteter:

  • Parkering
  • Park/parkområde

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Bogesunds slott 1/Per Brahes väg

185 93 Vaxholm
59.393319, 18.284512 10

Fakta

Byggår:
1640-talet, ombyggnad 1863-67 och 1996-
Arkitekt:
Per Brahe d y, ombyggnad 1863-67 Thor Medelplan, ombyggnad 1996- Arksam
Hyresgäster: