• Vegastenen står invid Gamla sjökrigsskolan och restes till minne av den första kringseglingen runt Asien. Fotograf: SFV

    Vegastenen står invid Gamla sjökrigsskolan och restes till minne av den första kringseglingen runt Asien.

Vegastenen på Skeppsholmen

Den första segelingen runt Asien från Sverige tog tre år när man 1878 till 1880 reste via Nordpassagen och Suezkanalen. En strapatsrik resa som ansågs värdig ett monument på Skeppsholmen.

Minnesten för första seglingen runt Asien

År 1880 restes denna sten för att stadfästa minnet av Vegaexpeditionen, den första kringseglingen av Asien 1878-1880. Ledare för expeditionen var vetenskapsmannen Adolf Erik Nordenskjöld och fartygschef på ångaren Vega var dåvarande löjtnanten vid Flottan, Louis Palander.

Målet för kringseglingen var för att bekräfta att Nordostpassagen fanns och att den gick att segla genom. Expedition drabbades av flera missöden, bland annat frös Vega fast i tio månader, men lyckades ändå ta sig runt.

Vegastenen vid Gamla sjökrigsskolan Skeppsholmen.Vegastenen vid Gamla sjökrigsskolan Skeppsholmen.En grupp sjöofficerare tog initiativet till stenens resning. Ovanför texten på stenen "Till minne af den första kringseglingen af Asien utförd 1878-1880 med svenska ångaren Vega restes denna sten af Flottans män" finns en världskarta utmålad i guld med en markering som visar färden längs med nordpassagen och sedan rutten hem till Sverige via Suezkanalen.

Då liksom nu var debatten livlig när ett monument kom på tal för den känsliga Skeppsholmsmiljön. En trämodell sattes upp på norra sidan om Sjökrigsskolan och genast var diskussionerna igång. Varvschefen ansåg att placeringen var "högeligen missprydande" och militärchefen ville flytta monumentet söder om byggnaden.

Slutligen fastställde regeringen den nuvarande placeringen - 50 fot från Sjökrigsskolans norra fasad. Stenen restaurerades 1988 och är fortfarande i gott skick.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Skeppsholmen, Holmamiralens väg 10

111 49 Stockholm
59.32453, 18.08413

Fakta

Byggår:
1880

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef