Västra kanslihuset på Skeppsholmen

Västra kanslihuset tillsammans med det östra kans­lihuset och mellanliggande järnstaket med grindar har trots sin lilla skala ordnats till en monumental entré till varvsområdet på Skeppsholmen.

Ämbetslokaler

Västra kanslihuset på Skeppsholmen.Västra kanslihuset på Skeppsholmen.Byggnaden uppfördes ursprungligen 1745 för att bland annat inrymma högvakt, mönstersal och arrester. Huset ersatte då en äldre byggnad som hade brunnit ned samma år. Det om- och påbyggdes 1778 för att inrymma ämbetslokaler för örlogsvarvet och örlogsstationen. Arkitekt var Charles Apelqvist, konstruktör vid örlogsvarvet.

Byggnaden fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1862-64 efter ritningar av Victor Ringheim, chefen för Mekaniska departementet vid Kungl. Flottans station i Stockholm.

I nästan två hundra år användes Västra kanslihuset som kansli av Stockholms örlogsstation och örlogsvarv. Från 1937 till början av 1950-talet fungerade det bland annat som ämbetshus för den befälhavande amiralen vid Ostkustens marindistrikt. Därefter fanns här olika avdelningar av örlogsvarvets kansli till dess att det flyttade till sin verksamhet till Berga örlogsstation 1969. Därmed är det slut på marinens tid i kanslihuset.

Nu upplåts kanslihuset först för Invandrarverket och sedan som ateljéer för konsthögskolans elever.

I samband med att Arkitektur- och designcentrum (f.dArkitekturmuseet) övertog Moderna Museets ursprungliga utställningssalar i Exercishuset så byggdes huset om mellan åren 1966 och 1968 för att bli Arkitektur museets kansli. Sedan 2007 har även Nobis AB sitt huvudkontor här.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 15

11149 Stockholm
59.32534, 18.08608

Fakta

Byggår:
1745, 1778, 1862-64
Arkitekt:
Okänd, Charles Apelquist, Victor Ringheim
Hyresgäster:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef