• Underofficersbostället på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Underofficersbostället på Skeppsholmen.

Underofficersbostället på Skeppsholmen

Denna byggnad uppfördes ursprungligen som karantänsbyggnad på karantänstationen vid Djurhamn i Stockholms skärgård. Sedan karantänstationen upphört inlöstes byggnaden 1858 av Flottan och i juli 1859 transporterades den av lastgaleasen Tärnan och ångslupen Nordstjärnan till Kastellholmen.

Underofficersbostället på Skeppsholmen.Underofficersbostället på Skeppsholmen.Huset monterades upp på platsen för det rivna Sommarsjukhuset, som det var tänkt att ersätta. Det kom dock aldrig att användas enbart som sjukhus utan redan från början även som kasern och tjänstebostäder.

År 1867 byggdes huset om och efter detta att uteslutande innehålla bostäder för underofficerare.

Till underofficersbostället hör också det stora uthuset öster om Flaggkonstapelbostället.

Adress

Adress:

Skeppsholmen

Stockholm

Fakta

Hyresgäst:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef