• Torpeddepartementet på Skeppsholmen Fotograf: Peter Nerström

    Torpeddepartementet på Skeppsholmen

Torpeddepartementet på Skeppsholmen

Under Krimkriget 1853–56 började sjöminor att användas på allvar och det nya vapnet behövde förråd och verkstäder på flottans varv i Stockholm. Riksdagen bestämde 1879 att ett förråd fick byggas på Skeppsholmen och Torpedverkstaden byggdes bredvid Mindepartementet som byggts 4 år tidigare. Under slutet av 1800-talet utvecklades därmed det senaste och allra mest hemliga inom svensk vapenteknologi på Skeppsholmen.

Verkstad och departement (kontor)

Byggnaden uppfördes 1879-80 efter ritningar av civilingenjören Albin Ferdinand Medberg. Byggnadsentreprenör var storbyggmästare Andreas Gustaf Sällström.

Torpedverkstaden uppfördes för att inrymma nödvändiga förråd och verkstäder för torpedvapnet, som hade införts i svenska Flottan under 1870-talet.

Torpeddepartementet på Skeppsholmen.Torpeddepartementet på Skeppsholmen.Byggnaden, som uppfördes på platsen för den gamla Tyggården, innehöll ursprungligen fyra vattentäta källare som vid behov kunde vattenfyllas, ett hemligt rum som omfattade en hel våning samt ett magasin för 200 torpeder. År 1895 inrättades två kabelkällare och 1900 inreddes lokalerna för Torpeddepartementet, som också gav namn åt byggnaden. År 1940 tillkom den låga tillbyggnaden mot söder för tvätt- och omklädningsrum.

Kulturen flyttar in när flottan flyttar ut

År 1969 lades örlogsvarvet ned och Sjöfartsverket övertog verkstäderna. Sedan 1980-talet har olika kulturverksamheter funnits i huset. Under 2008-2010 genomförde Statens fastighetsverk en grundlig renovering av denna byggnad och av Mindepartementet som ligger strax intill. Karaktären av verkstad är bevarad, både in- och utvändigt. En ny hiss har installerats och den nya huvudentrén är handikappanpassad till nytta för teaterbesökarna. En av verkstäderna är numera restaurang.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slupskjulsvägen 28-32

11149 Stockholm
59.32732, 18.08359

Fakta

Byggår:
1880
Arkitekt:
Albin Ferdinand Medberg
Hyresgäster: