• Styckekranen på Skeppsholmen Fotograf: SFV

    Styckekranen på Skeppsholmen

Styckekranen på Skeppsholmen

År 1640 blev Skeppsholmen en bas för flottans krigsfartyg. Fartygen byggdes på skeppsvarvet som sträckte sig längs södra stranden. Här i området fick de sin utrustning. Med styckekranen lyfte man ombord 'stycken', ett gammalt ord för kanoner.

För att lyfta kanoner

År 1647 fanns en styckekran på Skeppsholmen. Den användes för att lyfta kanoner in och ut ur skeppen samt för uppläggning och avhämtning av de pjäser som tillhörde landartilleriet. Kranen tjänstgjorde ända till 1749 då den till slut havererade och ersattes med den styckekran som står där idag.

Den nya styckekranen uppfördes 1751 och är byggd av trä och täckt av järnplåt. Lyftmekanismen består av två tramphjul och ett svänghjul som används för vridfunktionen. Då och då hyrdes den ut till privatpersoner och handelshus, vilket gav kronan god inkomst.

År 1978 eldhärjades styckekranen men reparerades och sattes åter i stånd. Tramphjulen har nytillverkats då bara det ena tramphjulet fanns kvar efter branden. Detta finns bevarat inuti kranen.

År 2003 genomförde Statens fastighetsverk en total upprustning av styckekranen. Inuti byggdes två nya tramphjul och i lyftarmen hänger åter tågvirke och block. Arbetet utfördes av timmermän och repslagare, hantverkare som förr var vanliga på Skeppsholmen. Kranen är den enda bevarade i sitt slag. Vid prov har det visats att två personer är allt som behövs för att lätt lyfta en kanon på 500 kilo.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slupskjulsvägen 24

11149 Stockholm
59.32726, 18.08458

Fakta

Byggår:
1751, 2003
Arkitekt:
Okänd
Hyresgäst:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef