• Skeppsholmskyrkan Fotograf: Mats Montner

Skeppsholmskyrkan

Skeppsholmskyrkan invigdes 1842 och är idag ett av landets främsta nyklassicistiska monument. Här kan du se dåtidens ideal med kolonner, valvbågar och en takkupol med lanternin i form av ett antikt tempel. Kyrkan som slutade att vara gudstjänstrum 2002 har alltid varit en plats för konserter. Det är den fortfarande genom det internationella kultur- och körcenter som öppnade här under 2010 under namnet Eric Ericsonhallen. Konserter, visningar och annan kulturell verksamhet finns på programmet.

Vårda och underhålla ett byggnadsminne

Skeppsholmskyrkan är ett statligt byggnadsminne, vilket innebär att särskilda skyddsbestämmelser anger på vilket sätt byggnaden ska vårdas, underhållas och i vilka avseenden den inte får ändras. Till exempel får kyrkan inte utvändigt byggas om eller förändras från den ursprungliga planlösningen. Det innebär också att bland annat korset på takkupolen, predikstolen och altartavlan ska finnas kvar.

För att underhålla och vårda byggnaden på bästa sätt har Statens fastighetsverk genomfört ett antal renoveringsprojekt. Bland annat har kassettaket rengjorts och originalmålningen på predikstolen skrapats fram. Nu kan du se carraramarmorn med finsnickerier i bladguld. Installation av fjärrvärme, självdragsventilation, el och belysning har också genomförts.

Ny kyrka byggs efter Blasieholmsbranden

Vid den stora Blasieholmsbranden i Stockholm i juni 1822 förstördes Amiralitetsförsamlingens kyrka "Holmkyrkan", som låg på samma plats där Nationalmuseum nu ligger.

En provisorisk kyrka inreddes omedelbart i Södra fundamentet på örlogsvarvet, på Skeppsholmen i Stockholm. Samtidigt fick flottans arkitekt överstelöjtnant mechanicus Fredrik Blom i uppdrag att projektera en ny kyrka.

Byggnadsarbetena började år 1824, men avbröts vid flera tillfällen. År 1832 var kyrkans murar färdiga och påföljande år byggdes kupolen. Därefter gick byggnadsarbetena på nytt i stå och först 1841 kunde kupolens lanternin byggas. Slutligen kunde inredningarna färdigställas och söndagen den 24 juli 1842 invigdes kyrkan som fick det officiella namnet Karl Johans kyrka.

En åttkantig byggnad i nyantik anda

Den fick en ovanlig form, en kupolkyrka, med ett stort runt kupolrum. Kyrkan har likheter med det antika templet Pantheon i Rom men också av Trefaldighetskyrkan i Karlskrona och är idag ett av landets främsta nyklassicistiska monument. Blom förmedlade tidens ideal med kolonner, valvbågar och en takkupol med lanternin i form av ett antikt tempel.

Skeppsholmens församling bestod av flottans personal med familjer, år 1842 cirka 2 000 personer. En del bodde här på holmarna men de flesta i andra stadsdelar. 1969 lades både örlogsvarvet och församlingen ned och 2002 slutade kyrkan att vara gudstjänstrum. Idag är hyresgästen Eric Ericsonhallen, men fastigheten heter fortfarande Skepsholmskyrkan.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kyrkslingan 2-4

11149 Stockholm
59.326381, 18.082423 13

Fakta

Byggår:
1824-1842
Arkitekt:
Fredrik Blom
Hyresgäst:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef