Sjöreservens kasern på Skeppsholmen

Sovrum och matsal för dem som arbetade på Flottans varv. I dag lokalkontor för Statens fastighetsverk.

Enda förläggningen inom varvsområdet

Denna byggnad uppfördes 1907, inom det dåvarande varvsområdet, som kasern åt sjöreserven. Fram till dess Marinen lämnade Skeppsholmen 1969 fungerade det som förläggning.

Sjöreservens kasern på Skeppsholmen.Sjöreservens kasern på Skeppsholmen.Sjöreserv var benämningen på personal och materiel som tillhörde ekipagedepartementet på Flottans varv. Ekipagedepartementet var den avdelning som bland annat hade hand om fartygens förtöjning, förhalning och uppläggning på bädd samt varvets brandskydd. Det lilla huset framför byggnaden var sprutboden där brandredskap förvarades.

Personalen var en styrka kommenderad ur sjömanskåren under befäl av en underofficer. Sjöreserven biträdde varvspersonalen och utförde även arbeten som förekom efter ordinarie arbetstid.

Genom tiderna har sjöreserven varit förlagd i flera olika byggnader på Skeppsholmen, bland annat i Kasern II. I 36 år, från 1871 till dess denna byggnad uppfördes 1907 användes logementsfartyg som förläggning.

1997 byggdes kasernen om till lokalkontor för Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slupskjulsvägen 10

11149 Stockholm
59.32601, 18.08730

Fakta

Byggår:
1907
Arkitekt:
Okänd

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef