• Prästgården på Skeppsholmen Fotograf: SFV

    Prästgården på Skeppsholmen

Prästgården på Skeppsholmen

Funktionen som boställe för en präst visar att på Skepps- och Kastellholmen tidigare bott så många människor att de bildat en egen församling. Prästgården, en villaliknande byggnad med trädgård, tillhör en grupp av bostadshus med tydlig civil karaktär inom flottbasens område för boende.

Från Stenkrog till Prästgård

Amiral Taube föreslog 1727 att ett "ölkrögeri" skulle byggas på Skeppsholmen. En restaurang där det fanns möjlighet att ta sig en öl eller två. Vid handläggning stötte de dock på problem. Med hänvisning till en förordning från 1689 enligt vilken "ingen öl- eller brännvinsförsäljning finge äga rum på Kronans varv" beslutades det att endast "svag dricka" fick säljas på Skeppsholmen till "arbetsmanskapets nödtorft". Det som till slut byggdes 1738-1739 kallades Skaffehuset, en personalmatsal. Huset var från början indelad i två stora salar och fyra mindre kamrar. I mitten av huset fanns eldstäder och kakelugnar. I dagligt tal kallades den "Stenkrogen", vilket kanske hade sin orsak i att golvet i denna enkla marketenteribyggnad var utfört i sten. Redan efter drygt tio år uppläts ena hälften av byggnaden till förläggning åt reservmanskapet.

Huset används som skola, bostad och kyrkorum

Sommaren 1822 brann det på Blasieholmen. I branden förstördes bland annat flottans kyrka och fattigskolan. Några år senare, 1826, flyttade en del av dessa båda verksamheter in i huset. En del av byggnaden byggdes om till skolhus för Skeppsgosseskolans lägre avdelning samt fattigskolan. Huset kallades nu Skolhuset. Samtidigt inrättades bostäder för lärarna som vanligen också tjänstgjorde som bataljonspredikanter.

Entrén till prästgården på Skeppsholmen.Entrén till prästgården på Skeppsholmen.Från 1880-talet tjänstgjorde byggnaden som bostad åt regementspastorn och kyrkoherden i Skeppsholmens församling. Vid en ombyggnad fick huset sitt nuvarande utseende. Huset byggdes då på med en våning och den västra delen, som markeras av tre höga rundbågiga fönster, inreddes till skolsal medan resten av huset i huvudsak innehöll bostäder.

1926-27 renoverades den för att bli tillräckligt representativ för flottstationens kyrkoherde. I samband med det upphörde skolan, skolsalen blev församlingssal och huset kallades Prästgården. Så såg det ut fram till 1969 då flottan lämnade holmarna och församlingen upplöstes.

Huset går in i modern tid och blir kontor

På 1970-talet genomfördes en ombyggnad till kontor, en funktion som byggnaden haft sedan dess. En tid under 70-talet fungerade huset som Fotografiska museet som nu finns inne i Moderna museet. Idag sitter Svensk form i huset.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 13

11149 Stockholm
59.32520, 18.08442

Fakta

Hyresgäst:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef