Östra kanslihuset på Skeppsholmen

Östra kanslihuset tillsammans med det västra kans­lihuset och mellanliggande järnstaket med grindar har trots sin lilla skala ordnats till en monumental entré till varvsområdet på Skeppsholmen.

Från verkstad till vaktbyggnad

På denna plats byggdes 1730 en blockmakarverkstad och från 1830 inrymdes här Flottans högvakt.

Östra kanslihuset på Skeppsholmen.Östra kanslihuset på Skeppsholmen.Den nuvarande byggnaden uppfördes som kontor 1862-64 efter ritningar av Victor Ringheim, chefen för Mekaniska departementet vid Kungliga Flottans station i Stockholm. Samtidigt som huset byggdes fick Västra kanslihuset, sitt nuvarande utseende. Mellan dessa båda hus uppfördes en entré till örlogsvarvet med gjutjärnsstaket och grindar.

Under uppförandet av östra kanslihuset fick man K Maj:ts tillstånd att sätta upp ett s.k. "byggnadsur" i ett torn på taket. Det finns fortfarande kvar.

Östra kanslihuset, eller Vakthuset som det länge kallades, användes som varvschefens kansli från 1875 fram till 1969, då örlogsvarvet flyttade till Muskö. Nu upplåts kanslihuset först för Invandrarverket och sedan som ateljéer för konsthögskolans elever. 2007 flyttar Strömma Sjöfart och Turism in efter renovering av huset.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 17

11149 Stockholm
59.32542, 18.08647

Fakta

Byggår:
1862-1864
Arkitekt:
Victor Ringheim
Hyresgäst:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef