Östra boställshuset, Skeppsholmen

Kasern för officerare som utmärkt sig i strid

Östra boställshuset på skeppsholmen.Östra boställshuset på skeppsholmen.Denna byggnad uppfördes tillsammans med grannhuset Västra boställshuset 1699-1702. Ursprungligen var det avsett som kasern för Kungliga Majestäts drabanter. Karl XII:s 200 man starka elitkår som uteslutande bestod av officerare som utmärkt sig för tapperhet i strid. Arkitekt för byggnaden var Nicodemus Tessin den yngre.

Boställshus, Långa raden och Sjöofficersällskap

År 1716 uppläts huset till den nyinrättade Skepps- och galäreskadern och här inrymdes bland annat förråd, kontor och krigsrättens lokaler.

Mellan 1765 och 1779 fick kanslilokalerna efter hand lämna plats för tjänstebostäder och därför ändrades byggnadens benämning under 1800-talet till Östra boställshuset. Vid mitten av 1800-talet började de båda boställshusen i dagligt tal kallas Långa raden.

1845 inreddes en mäss för ämbets- och tjänstemän i huset. Sjöofficerssällskapet övertog lokalerna 1849 och i huset fanns även efterföljarna till det 1877 bildade Sjöunderofficerssällskapet. Med tiden disponerade de hela huset bland annat för lunchservering och festarrangemang, en tradition från tidigt 1700-tal då värdshusrörelse drevs här.

Från soldatkasern till modernt hotell

Mellan år 2007 och 2009 restaurerades Västra och Östra boställshusen och byggdes om till hotell. Renoveringen var omfattande men genomfördes utifrån husets behov och av skickliga hantverkare. I och med ombyggnaden används byggnaderna därmed åter som logement och krog - fast i modern tappning.

1935 blev Östra bostället statligt byggnadsminne.

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef