• Fundamentshusen på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Fundamentshusen på Skeppsholmen.

Fundamentshusen på Skeppsholmen

Galärer var krigsfartyg som både seglades och roddes. När de inte användes låg de på land i skjul. Galärerna byggdes på flottans skeppsvarv som fanns både på Skeppsholmen och på Djurgården, mitt emot. Ett nytt skjul behövdes på Skeppsholmen och man började bygga men ändrade sig och det blev två förråd istället

Inventariekamrar

Norra och södra fundamentet på Skeppsholmen.Norra och södra fundamentet på Skeppsholmen.Norra och Södra fundamenten började byggas 1751 och var från början tänkta att bli en enda byggnad, nämligen ett skjul för två galärer. Då långmurarna stod färdiga ändrades planerna och man beslöt att istället uppföra två inventariekamrar. För dessa utnyttjades de redan färdiga långmurarna och grunden - fundamenten. Två nya långmurar tillkom på endast dryga tre meters avstånd från varandra.

Inventariekamrarna var färdiga 1755 och inrymde då hela Galäreskaderns upptackling och klargöring.

De nuvarande valmade taken tillkom sannolikt vid en ombyggnad 1786. På 1820-talet var galärernas storhetstid förbi och fundamenten inreddes till verkstäder. Segelsömmarverkstaden, i det södra huset, användes dock som provisorisk kyrka 1822-42 sedan Amiralitetskyrkan på Blasieholmen brunnit ned 1822.

Åren 1878-79 byggdes husen om efter ritningar av flottstationens byggmästare, Victor Ringheim.

År 1969 lades Örlogsvarvet ned och Skeppsholmsgården flyttade in. Skeppshomsgården håller numera hus i Årboden längs med kajkanten. År 1977 anslöt Skeppsholmens folkhögskola som bland annat bygger båtar här. År 2009 byggdes entrén om för att även rullstolsburna skulle kunna komma in i huset.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slupskjulsvägen 12

11149 Stockholm
59.32607, 18.08661

Fakta

Byggår:
1751, 1878-79
Arkitekt:
Ursprunglig okänd, Victor Ringheim
Hyresgäster:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef