• Fotograf: Hermine Werner
    Fotograf: Hermine Werner
    Fotograf: H Werner
    Fotograf: H Werner

Mindepartementet på Skeppsholmen

Under Krimkriget 1853–56 började sjöminor att användas på allvar och det nya vapnet behövde förråd och verkstäder på flottans varv i Stockholm. Under slutet av 1800-talet utvecklades därmed det senaste och allra mest hemliga inom svensk vapenteknologi på Skeppsholmen.

Färskvattenförråd till artilleriverkstäder

Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1730-talet som fastagekällare, det vill säga förråd för Flottans färskvattenfat. Senare inrymdes här också tunnbindareverkstaden.

Hundra år senare (1826-27) byggdes huset om till artilleriverkstäder efter ritningar av Fredrik Blom, flottstationens byggnadschef. År 1851 fick huset en våning till samtidigt som en flygelbyggnad uppfördes vid den norra gaveln. I flygelbyggnaden skulle inrymmas en ångmaskin, levererad av Bergsunds verkstad på Södermalm.

Ny vapenteknologi till Skeppsholmen

År 1874 förändrades verksamheten i huset till minverkstad och kontor för Mindepartementet, vilket även givit namn åt byggnaden. Arkitekt för ombyggnaden var byggmästare Victor Ringheim. Den översta våningen tillkom 1916-17.

Mindepartementet ansvarade för tillverkningen och underhållet av minorna här vid flottans örlogsvarv på Skeppsholmen. Minor var ett helt nytt vapen inom flottan och redan 1878 var Stockholms skärgård försett med ett fast minförsvar. År 1969 lades örlogsvarvet ned. Försvarets materielverk och Minbyrån flyttade in och var kvar till 1983. Därefter har olika kulturverksamheter funnits i byggnaden.

Kultur- och kontorsverksamhet på 2000-talet

Åren 2008-2010 genomförde Statens fastighetsverk en grundlig renovering med fokus på tillgänlighet. Den låga verkstaden från 1940-talet som binder ihop detta hus med Torpedverkstaden, byggdes samtidigt om till restaurang. Inne i restaurangen finns en centrifug sparad som använts av Mindepartementet. Sedan 2016 används Mindepartementet som fotografimuseum och café.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Slupskjulsvägen 26

11149 Stockholm
59.32775, 18.08289

Fakta

Byggår:
1730-talet, 1826-1827, 1851, 1874, 1916-17
Arkitekt:
urspruns arkitekt okänd, Fredrik Blom, Victor Ringheim