Kallbadhusets paviljong på Skeppsholmen

Obligatoriska bad

Kallbadhusets paviljong på Skeppsholmen.Kallbadhusets paviljong på Skeppsholmen.Runt 1840 blev det obligatoriskt med kallbad för de regementen som var förlagda till Stockholm. På Skeppsholmen uppfördes därmed 1846-47 en bad- och simanläggning med tillhörande träpaviljong. Här fick manskapet som var förlagda till Skeppsholmens örlogsstation simundervisning.

1873 blev kallbadhusets träpaviljong tjänstebostad åt tvätt- och badanstaltens föreståndare. Byggnaden var då emellertid i så dåligt skick att en ny fick uppföras.

1923 förbjöds all badning på grund av att vattnet var förorenat. Badhuset revs och pålarna drogs upp, och den rest som idag finns kvar av den dåvarande verksamheten är just träpaviljongen.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Östra Brobänken

11149 Stockholm
59.32571, 18.08834

Fakta

Byggår:
1873
Arkitekt:
Okänd

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef