• Högvakten på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Högvakten på Skeppsholmen.

  • Högvakten på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Högvakten på Skeppsholmen.

Högvakten på Skeppsholmen

1640 flyttades kronans skeppsgård från Blasieholmen till Skeppsholmen. 'Skeppsgård' var benämningen på en anläggning för flottans krigsfartyg. Under krigstid var området bevakat och stängt för obehöriga. De som kom via Skeppsholmsbron måste passera en vaktbyggnad.

Först en enkel timmerstuga

Omkring 1640 blev den första bron över till Skeppsholmen färdig. I samband med det byggdes ett vaktställe öster om brons landfäste på ön "Bommen". Det var en enkel timmerstuga med torvtak som 1725-26 ersattes med en ny enkel byggnad av trä. Den nya byggnaden innehöll, förutom vaktlokaler, även arrest.

Vakthuset revs 1776 och ett år senare uppfördes den nuvarande byggnaden efter ritningar av Charles Apelquist, konstruktör vid Arméns flotta. Det gamla brofästet låg i anslutning till byggnaden, som hade en arkad genom vilken alla besökare till Skeppsholmen måste passera. Längs fasaden fanns då en öppen portik med pelare. Den gav vakten väderskydd men var samtidigt en vacker prydnad mot slottet. Ett äldre spruthus för brandredskap sammanbyggdes med gaveln till vänster. Till höger byggdes en arrest.

År 1862 invigdes den nuvarande Skeppsholmsbron. Det nya broläget gjorde att byggnaden helt förlorade sin betydelse som entré till Skeppsholmen. På 1870-talet byggdes huset istället om till skola efter Victor Ringheims ritningar. Portiken med pelare murades då igen. Spruthuset hade blivit arrest och gamla arresten byggdes om till bostad. 1910 inreddes verkstäder, skrädderi och skomakeri på vinden.

Under världskrigen, fram till 1969, fanns istället en vakt i en mindre byggnad direkt vid brofästet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 5

11149 Stockholm
59.32638, 18.08130

Fakta

Byggår:
1777
Arkitekt:
Charles Apelquist
Hyresgäst: