• Hantverkarbostället på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Hantverkarbostället på Skeppsholmen.

Hantverkarbostället på Skeppsholmen

Ett sjukhus för Flottans män behövdes och byggdes på Kastellholmen 1736. Fungerade som sådan i 100 år. Därefter kasern till Skeppsgossarna och till slut som bostäder till hantverkare och i dag är de vanliga bostäder.

Sjukhus

Under äldre tider var sjukligheten alltid stor bland krigsfolk i kasern, i fält och ombord på Flottans fartyg. 1715 blev Stockholm återigen örlogsbas genom upprättandet av Galäreskadern och man behövde nu ett sjukhus för manskapet. På denna plats på Skeppsholmen byggdes därför 1736-37 ett sjukhus i tegel.

Byggnaden bestod av en våning och hade valmat tak. De två sjukhussalarna rymde 50 sängplatser. Huset tillbyggdes 1759 mot söder till nuvarande längd och 1789 tillkom en övre våning av trä.

Omkring 1840 upphörde byggnadens funktion som sjukhus och inrättades 1845 bland annat till kasern för Skeppsgossekåren. Sedan Skeppsgossekompaniet 1855 dragits in användes byggnaden till förläggning för "sommarbåtsmän" och till boställen för hantverkare.

En ombyggnad 1878 resulterade i bostäder för arbetare vid örlogsvarvet och gav byggnaden dess nuvarande utseende. Arkitekt för ombyggnaden var Victor Ringheim, byggmästare vid Kungliga Flottans station i Stockholm. Till Hantverkarbostället hör också de båda uthusen omedelbart söder om byggnaden.

I dag hyrs de ut som privata bostäder och förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Örlogsvägen 1

11149 Stockholm
59.32275, 18.08820

Fakta

Byggår:
1736-37, ombyggnad 1878
Arkitekt:
Victor Ringheim