• Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen Fotograf: SFV

    Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen

  • fd Skökrigsskolan på Skepsholmen Fotograf: SFV

    fd Skökrigsskolan på Skepsholmen

Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen

I det här huset från 1870-talet har Kungliga sjökrigsskolan utbildad kadetter. På fasaden finns namn på svenska sjöhjältar.

Redan på 1640-talet kom den svenska flottan till Skeppsholmen och från 1756 permanentades Arméns flotta och varvsverksamheten på ön. Därefter var Skeppsholmen fram till 1960-talet den svenska flottans säte i Stockholm.

Bakgrunden till Kungliga Sjökrigsskolan startade på 1860-talet då Krigsakademien omorganiserades och Kungliga Sjökrigsskolan bildades 1867 som en grundutbildning för officerare. Kadetterna var mellan 13 och 16 år när de började den sexåriga utbildningen. Mellan 1878 och 1879 lät man uppföra en skolbyggnad på Skeppsholmen efter ritningar av arkitekten och hovintendenten Axel Fredrik Nyström. Kungliga Sjökrigsskolan byggdes under byggmästare AG Janssons ledning.

Huset innehöll bland annat skolsalar, mäss och föreläsningssal. Lanterninen på taket användes som observatorium.

Stäven av ett vikingaskepp pryder fasaden mot vattnet på Gamla sjökrigsskolan.Stäven av ett vikingaskepp pryder fasaden mot vattnet på Gamla sjökrigsskolan.

Marinhistoriska symboler smyckar fasaden

På fasadbyggnaden återfinns namnen på svenska sjöhjältar. Sjöfasaden är dess utom dekorerad med lilla riksvapnet, Oscar II:s namnskiffer och en vikingaskeppsstäv.

Byggnadeden utsmyckades för att påminna eleverna om svenska framgångar. Den stora mängden symboler med marinhistoriskt och nationalistiskt tema gör byggnaden unik i ett nationellt perspektiv.
Byggnaden är också en representant för 1800-talets skolbyggande, en tid då skolorna utformades för att genom arkitekturen förmedla klassisk bildning till eleverna.

1943 flyttade Sjökrigsskolan till Näsby slott i Täby. Denna byggnad blev då kansli för örlogsstationen. Sjökrigsskolan lämnade Näsby 1987 och Marinens officerare utbildas nu i Karlskrona och i Berga utanför Stockholm.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Holmamiralens Väg 10

111 49 Stockholm
59.32439, 18.08415

Fakta

Byggår:
1876-79
Arkitekt:
Axel Fredrik Nyström
Hyresgäst: