Flaggkonstapelbostället på Kastellholmen

Bostad som används som servering

Flaggkonstapelbostället byggdes på 1770-talet efter ritningar av konstruktören vid Flottan i Stockholm, Charles Apelquist. Sitt nuvarande utseende fick huset genom en ombyggnad år 1880 efter ritningar av Victor Ringheim, byggmästare vid Flottans station.

Flaggkonstapel bostället.Från mitten av 1800-talet upplät flaggkonstapeln sin trädgård till servering. Trädgården dekorerades med ett antal "kajutor", som egentligen var överbyggnader till salsslupar från det Kungliga hovjaktvarvet. I kajutorna kunde man ostört förtära sin måltid och pokulera över glas och buteljer.

Från början var stället en obskyr sjömanskrog men 1879 tog Sjöofficerssällskapet över verksamheten och nu letade sig både sjöofficerare och vanliga stockholmare hit. Värdshuset kallades "Blåsut" och upphörde 1916.

I dag hyrs huset ut som privata bostäder som förmedlas via Stockholms stads bostasdförmedling.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Örlogsvägen 3

11149 Stockholm
59.32189, 18.08992

Fakta

Byggår:
1770-talet
Arkitekt:
Charles Apelquist