• Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen. Fotograf: Åke E:son Lindman

  Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen.

 • Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen. Fotograf: Åke E:son Lindman

  Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen.

 • Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen. Fotograf: Åke E:son Lindman

  Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen.

 • Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen. Fotograf: Åke E:son Lindman

  Excercishuset Arkitekturmuseet på Skeppsholmen.

Exercishuset på Skeppsholmen

Här hade flottans män gymnastik och övade att hantera vapen, landstigning och kanoner. Idag är det en del av Arkitektur- och designcentrum och sitter ihop med Moderna Museet.

Exercis- och gymnastikhus för Flottan

Byggnaden uppfördes 1851-53 som exercis- och gymnastikhus för Flottans manskap. Ritningarna var gjorda av Fredrik Blom, överste vid Flottans mekaniska kår. Här övade sjöfolket i hur man hanterar blanka vapen och handeldsvapen. I huset fanns också möjligheter till kanonexercis och landstigningsövningar i fullskaleatrapper av kanonslupar, av vilka rester finns kvar under husets golv än i dag.

År 1877-81 gjordes om- och tillbyggnader på huset efter ritningar av Victor Ringheim, flottstationens byggmästare. Då byggdes huset ut med en flygel som rymde ett exercisbatteri där man kunde öva att "skjuta" med kanon från ett uppbyggt fartygsdäck. Huset fick då även en entré i klassisk tempelgavelstil. Utanför huset anlades Exercisplanen där manskapet övade uppställningar.Interiör från Arkitekturmuseet på Skeppsholmen.

På 1910-talet förlängdes flyglen för en gymnastiksal, dusch- och omklädningsrum samt en skolsal. 1955 flyttade Nationalmuseum in i byggnaden och visade tillfälligt utställningar av sin moderna konst för allmänheten. Huset byggdes om 1956-58 efter arkitekt Per-Olof Olssons ritningar och den 9 maj 1958 flyttade Moderna Museet in och de disponerade lokalerna fram till 1993.

Åren 1995-98 lät SFV bygga en ny museibyggnad med gemensam entré för Moderna Museet och Arkitekturmuseet där Exercishuset ingår som en del. Arkitekt var Rafael Moneo.

Arkitektur- och designcentrum f.d Arkitekturmuseet hade innan dess funnits i gamla Sjökarteverket, även det på Skeppsholmen, sedan 1965. Det nya Arkitekturmuseet invigdes 1998 och har mesta utrymmet i Exercishuset plus en nybyggd flygel där bland annat deras bibliotek och café ligger.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Exercisplan 4

111 49 Stockholm
59.325933, 18.084151

Fakta

Byggår:
Exercishuset 1851-53, den nya byggnaden 1994-97
Arkitekt:
Fredrik Blom, Rafael Moneo
Hyresgäst:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef